In Affärsmodellbloggen, HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Du får en sammanfattning av det vi på Cordial tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan, men vi vill ge dig inspiration och underlätta för dig att hålla koll på det viktigaste. Besök Harvard Business Review här →

The Business Case for Curiosity

Många av de mest banbrytande innovationerna hade inte varit möjliga utan ett stort mått av nyfikenhet. I dagens företag hämmas ofta nyfikenhet till fördel för låg risk och effektivitet. Ny forskning pekar dock på att nyfikenhet är viktigare för ett företags framgång än vad man tidigare trott. Genom att främja nyfikenhet kan organisationer snabbare hitta lösningar utifrån de förändringar som sker i omvärlden och på våra marknader och i förlängningen bidra till ett företags framgång.

Relativt små förändringar i organisationers design och ledarskap kan göra stor skillnad. Att utvärdera nyfikenhet vid anställningar, sätta mål utifrån lärande och att avsätta dagar för att utforska sina intressen inom företaget bidrar till en nyfiknare organisation och ett mer högpresterande företag.

I artikeln presenteras också nyfikenhetens fem (svåröversatta) dimensioner: deprivation sensitivity, joyous exploration, social curiosity, stress tolerance, and thrill seeking.

→ Related article: The Business Case for Curiosity

Sleep Well, Lead Better

I den här artikeln har författarna undersökt hur sömnbrist påverkar ens prestationer på jobbet och som ledare. Experterna rekommenderar 8 h sömn per natt och att sova mindre än det kan leda till sämre omdöme, avsaknad av självkontroll och nedsatt kreativitet. Ledare som sover för lite skadar inte bara sig själva utan även sitt team genom att de sänker engagemangsnivån bland sina medarbetare, behandlar personalen illa och tummar på de värderingar de vanligtvis försöker leva efter.

I artikeln ges även konkreta tips på hur man bli kvitt sina dåliga sömnvanor, något som för många är lättare sagt än gjort.

→ Related article: Sleep Well, Lead Better

Too many projects

Många organisationer har dålig överblick över sina pågående interna projekt. Att nya initiativ startas utan att koordineras med varandra samtidigt som äldre projekt inte stoppas eller avslutas i tid leder i många fall till en ohållbar arbetsbelastning för organisations medarbetare som vid sidan av sina ordinarie uppgifter förväntas hantera flera parallella förbättringsprojekt.

För att undvika, eller tar sig ur, denna sits kan organisationer använda sig av följande 6-stegsmodell

  1. Skapa en sammanställning över alla pågående initiativ
  2. Utvärdera alla pågående initiativ utifrån affärsbehov, budget, personalbehov och effekt
  3. Låt organisationens ledare samarbeta för att fastställa prioriteringsordning
  4. Formulera en avslutningsklausul för varje projekt med ett slutdatum för resursallokering
  5. Låt alla projekt ansöka om resurser på årlig basis i samband med en årlig planering
  6. Kommunicera tydligt till organisationen att ett stoppat initiativ inte innebär ett misslyckande eller att det inte var ett relevant projekt.

→ Related article: Too Many Projects

Give yourself a break: The power of Self-Compassion 

Vid motgångar i arbetslivet reagerar de flesta antingen genom att skylla på andra eller genom att klanka ner på sig själva. Inget av alternativen är dock särskilt bra. Att skylla ifrån sig kan kännas bra på kort sikt men samtidigt motverkar det reflektion och lärande. Att nedvärdera sig själv och andra sidan kan hämma ens självbild och personliga utveckling.

Istället bör man försöka behandla sig själv som man skulle behandla en vän i samma situation, genom att vara snäll, förstående och uppmuntrande. Att behandla sig själv på detta sätt kallas för “self-compassion” och har flera positiva effekter.

Framförallt är individer med hög “self-compassion” i regel mer benägna och villiga att växa som personer samt mer sanna mot sig själva. Detta är extra viktigt för personer i ledarroller då den som är förbarmande mot sig själv ofta även är det mot andra. Denna inställning kan då spridas till medarbetarna och etablera en stöttande kultur inom organisationen.

→ Related article: Give Yourself a Break: The Power of Self-Compassion

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.