In Affärsmodellbloggen, HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Du får en sammanfattning av det vi på Cordial tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan, men vi vill ge dig inspiration och underlätta för dig att hålla koll på det viktigaste.

November-decembernumret av HBR fokuserar bland annat på hur man kan frigöra organisationers innovationsförmåga genom att motverka byråkrati men tar även upp fler intressanta ämnen som exempelvis relationers påverkan på medarbetares yrkesmässiga prestationer och ett ramverk för att utveckla och säkerställa överlevnaden av banbrytande idéer. Besök Harvard Business Review här →

The End of Bureaucracy

Byråkrati kan hämma både initiativtagande och kreativitet men är svårt att undvika i större organisationer. Ett undantag är kinesiska Haier, världens största vitvaruföretag, som lyckats skapa en mer kundorienterad och entreprenöriell kultur genom att dela upp organisationen i 4 000 självstyrande mikroföretag.

Dessa mikroföretag finns i tre olika kategorier. Den första, sk MEs, är de ca 200 st företag som säljer företagets produkter. Den andra kategorin utgörs av ett 50-tal Inkubatorer som utforskar nya affärsmöjligheter. Resterande mikroföretag utgör den sista kategorin, Noder, som förser övriga företag med de produkter och tjänster, exempelvis produktutveckling, produktion, IT och HR, de behöver för att bedriva sin verksamhet.

Varje mikroföretag kan fritt välja vilka andra interna, eller externa, parter de ska samarbeta med. Därmed riskerar de mikroföretag som inte har konkurrenskraftiga erbjudanden att bli utkonkurrerade. Vidare beror varje mikroföretags intäkter till stor del på hur väl deras ME-kunder presterar.  Därigenom blir även varje medarbetares lön direkt kopplad till hur väl Haiers erbjudanden tas emot slutkunderna.

Hur fungerar då denna organisationsfilosofi i praktiken? Under det senast decenniet har Haier lyckats öka sina intäkter med 18% årligen och skapar mer än $2 Miljarder i marknadsvärde från nya affärsiniativ.

→ Läs artikeln: The End of Bureaucracy

Better People Analytics

På senaste tiden har det skrivits mycket om hur analyser av de anställdas attribut används för att förstå vilka anställa som passar på vilka roller, vilka som är framtida ledare och hur man i övrigt hanterar sina anställda.

Den här artikeln belyser problemet med att fokusera enbart på de anställdas attribut då forskning pekar på att det snarare är relationerna som avgör hur det går för den anställda. Genom att titta på mönster i de anställdas sociala nätverk kan man förutspå vilka som kommer ha mest bra idéer, vilka som har mes inflytande, vilken teamsammansättning som kommer att fungera bäst och vilka anställda ett företag inte har råd att förlora. Det visar sig också att de flesta företag redan har den rådata som krävs för att utföra dessa analyser.

→ Läs artikeln: Better People Analytics

Bring Your Breakthrough Ideas to Life

 De digitala framsteg som skett under de senaste två decennierna har gjort det möjligt för fler människor än någonsin att uttrycka kreativ intelligens. Men bortsett från omvandlingen av tjänster som drivs av mobilappar och Internet, har få sektorer sett spektakulära ökningar av innovation— och endast 43% av företagen har vad experter anser vara en väl definierad process för det.

I den här artikeln presenteras ett ramverk i fem steg som har målet att vägleda utvecklingen och säkerställa överlevnaden av banbrytande idéer: Fokusera uppmärksamheten noga och med friska ögon, ta ett steg tillbaka för att få perspektiv, föreställ dig okonventionella kombinationer, experimentera snabbt och smart, och navigera potentiellt fientliga miljöer utanför och inom organisationen.

Ramverkets delar är inte unika, men tillsammans fångar de den kritiska rollen av reflektion i att utforma möjligheter, sätten som digitala verktyg kan avancera dessa möjligheter, och den nivå av organisatorisk transformation som behövs för att nå ut till marknaden.

→ Läs artikeln: Bring Your Breakthrough Ideas to Life

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.