In HBR Highlights

Maj-juninumret av HBR går på temat What Great CEOs Do Differently: The behaviors that set the best leaders apart. Förutom en rad bra tips på hur man blir en bra VD så finns det som vanligt en drös intressanta artiklar om affärsutveckling. Trevlig läsning!

Neurodiversity as a Competitive Advantage

Den här artikeln fokuserar på hur man som arbetsgivare kan ge individer med olika typer av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som t ex autism och dyslexi, bättre förutsättningar i arbetslivet. Genom att anpassa verksamheten kan man som företag dra nytta av de ofta extraordinära egenskaper, i form av matematik, analys och mönsterigenkänning, som dessa personer besitter. Artikelförfattaren uppmanar arbetsgivare att ta kontakt med ideella organisationer som jobbar med den här typen av diagnoser för att tillsammans få in dessa individer på positioner där de både kan trivas och skapa stort värde. Flera stora företag har redan börjat jobba med nya HR-processer för den här typen av individer, bland annat SAP, Ford, EY och HP. Det danska konsultbolaget Specialisterne bakar även in autismen i sitt värdeerbjudande och pratar om The Autism Advantage.

Läs hela artikeln

What’s Your Data Strategy

Datahantering är en fråga som är viktigare för företag nu än kanske någonsin tidigare. Trots etableringen av data-management funktioner och Chief Data Officers (CDOs) ligger många företag fortsatt efter. Enligt statistik som presenteras i artikeln används mindre än hälften av företags strukturerade data vid beslutsfattande, och mindre än 1% av den ostrukturerade datan används överhuvudtaget. Artikeln presenterar ett ramverk för att ta fram en robust datastrategi som kan användas i olika branscher och för företag med olika mognadsgrad vad gäller datahantering. Ramverket skiljer på defensiv och offensiv användning av data. Defensiv datahantering handlar om att minimera risk och rör områden som compliance och bedrägeri, medan offensiv datahantering handlar om mer kundorienterade områden som sälj och marknadsföring. Ramverket hjälper företag att hitta en balans mellan defensiv och offensiv datahantering och göra strategiska val.

Läs hela artikeln

The World’s Next Great Manufacturing Center

”Made in China” har hängt med ett tag och nu är det dags för Afrika att axla rollen som världens nästa stora tillverkningsregion. Kinesiska investerare har de senaste åren gjort ett stort antal investeringar i länder som Nigeria, Lesotho och Etiopien. De stora satsningarna har börjat skapa en ny generation av afrikanska entreprenörer och ger miljontals människor möjlighet att få sin första formella anställning.

Läs hela artikeln

Linear Thinking in a Nonlinear World

Forskning visar att den mänskliga hjärnan har svårt att hantera ickelinjära samband, utan föredrar linjära samband och enkla raka linjer. Det finns dock många ickelinjära samband att ta hänsyn till i en verksamhet, och det är viktigt att kunna känna igen dem och se när de är i spel. Ett exempel på hur ickelinjära samband påverkar affärsbeslut är valet av KPI för lagerhantering. Ett företag som mätte leveransdagar kunde få ner denna KPI från 12 till 6 dagar, och med ytterligare ansträngning till 4 dagar. Samma förbättringar men mätta i lageromsättningshastighet innebar en förbättring från 30 gånger per år, till 60 och sen till 90 gånger per år. Enligt en studie gav den senare KPI:n högre medarbetarnöjdhet, eftersom det ger en minskande avkastning (decreasing return) att mäta leveransdagar och ökande avkastning (increasing return) att mäta lageromsättningshastighet (från 6 till 4 dagar jämfört med från 60 till 90 gånger). Artikeln beskriver vidare fyra typer av ickelinjära samband.

Läs hela artikeln

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.