In HBR Highlights

Här kommer en sammanfattning av januari-/februarinumret av HBR med temat The Culture Factor. Nedan följer en sammanfattning av tre av de intressantaste artiklarna.

The New CEO Activists

Vd-aktivism är ett relativt nytt begrepp som för bara några år sedan var en ovanlig syn. Många amerikanska vd:ar ser det inte bara som sin uppgift att driva sitt bolag idag, utan ser sig även som passionerade aktivister i frågor som de brinner för. För en del handlar det om att sprida sina personliga övertygelser. För andra handlar det mer om att visa att det finns något mer än bara företagets existens, vilket många ser som ett sätt att attrahera millennials.

Men förändrar Vd-aktivism verkligen något? Och vad finns det för risker och möjligheter förknippade med detta?

Hela artikeln

Finding Your Company’s Second Act

Medellivslängden för bolagen på Standard & Poor’s 500 har sjunkit från 67 år från 1920-talet till 15 år idag. 2020 kommer en tredje del av bolagen vara bolag som vi inte kände till 2010. Den kortare livscykeln är primärt ett resultat av den digitala disruptionen som träffat alla branscher. Varför är det då så många bolag som bara lyckas göra en big bang lansering? HBR har identifierat sju anledningar:

  • The company is too lean – Bolaget satsar alla sina resurser på den första lanseringen
  • Capital structure built to fail – Kapital från ägare som inte tillför värde eller från aktörer som har alldeles för stort fokus på en produkt
  • The company has lost its head – Det är inte ovanligt att investerar snabbt efter produktlansering önskar byta ut entreprenören mot ett mer erfaret management team
  • The company is overserving investors – För stort fokus att tillgodose investerares önskemål som inte alltid överensstämmer med bolagets vision
  • The company won the lottery – Tron om att en gång en unicorn, alltid en unicorn
  • The company is held captive by regulators – Marknaden utvecklas snabbare än regelverken
  • The company anticipates customers who don’t exist – Via digitala kanaler når man ut till en massmarknad, vilket skapar stora initiala försäljningsvolymer. Detta utan att signalera något om framtida sälj eller efterföljande produkter

Hela artikeln

The Best Leaders are Teachers

De bästa ledarna ser varje dag som ett tillfälle att undervisa och utveckla sina medarbetare. Detta till skillnad emot det mer klassiska ledarskapet som baseras på att utveckla sina medarbetare genom formella utvärderingar, sätta upp karriärplaner osv. Studien visar att de bästa ledarna gav sina medarbetare råd informellt och löpande – ”Even a little bit of high-quality, on-to-one teaching can yield great dividends”. De bästa ledarna anpassar rådgivningen till medarbetarens personlighet, ställer relevanta frågor och delar utmanande situationer med medarbetaren för att kunna ge de bästa råden. Samtliga dessa ledare föregår också alltid med gott exempel – ”leading by example”. Ledare som har denna typen av ledarskap hade de högts presterande teamen och organisationerna i sina sektorer.

Hela artikeln

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.