In HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Cordials Mats Svanberg väljer ut och sammanfattar det som vi tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan – se detta som en service för att hålla koll på det viktigaste.

Emotion and the Art of Negotiation

Att visa känslor vid förhandlingsbordet är något som kan gynna en förhandling om det görs på rätt. Däremot ska vi inte låta känslorna styra. Författarna till den här artikeln har undersökt hur olika känslor påverkar en förhandling på olika sätt och bjuder här på sina viktigaste upptäckter och slutsatser.

  • Anxiety leads to poor outcomes.
  • Anger is a double-edged sword.
  • Disappointment can be channeled to reach a more satisfactory outcome.
  • Excitement isn’t always a good thing.”

https://hbr.org/2015/12/emotion-and-the-art-of-negotiation

What Is Disruptive Innovation?

Begreppet Disruptive Innovation myntades första gången av Clayton M. Christensen som sedan dess fortsatt att forska på ämnet. På senare tid har det blivit populärt att tala om Disruptive Innovations när nya bolag och produkter kraftigt förändrar konkurrenssituationen på en marknad. Dock så passar många av dessa fall inte in på den ursprungliga definitionen, dvs. enkla produkter som tillgodogör missade behov på marknaden och sedan utvecklas till marknadsledare. I den här artikeln redogör Christensen för ett gäng missuppfattningar som omgärdar hans forskning och visar på farorna med att agera felaktigt på dessa missförstånd.

”Many researchers, writers, and consultants use “disruptive innovation” to describe any situation in which an industry is shaken up and previously successful incumbents stumble.”

https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation

Knowing When to Reinvent

En mycket relevant artikel som delvis tangerar Clayton M. Christensens artikel i den här månadens nummer. Författarna Mark Bertolini, David Duncan och Andrew Waldeck tar sig an den mycket svåra frågan om när ett företag bör förändra sin affärsmodell radikalt på grund av disruption på marknaden. För att ta sig an en strategisk transformation av det här slaget kan det kännas bra att ha en stabil beslutsgrund att stå på. I den här artikeln presenteras ett ramverk utvecklas för just den här frågeställningen där man tar upp fem grundpelare att adressera:

  • Riktar vi oss till de rätta kunderna?
  • Använder vi rätt mätetal?
  • Är vi rätt positionerade?
  • Har vi rätt affärsmodell?
  • Har våra medarbetare och partners de förmågor som krävs för vår framtida förflyttning?

Genom att identifiera gap mellan organisationens nuvarande tillstånd och den bedömda målbilden så kan man utveckla en vision om ett företags nödvändiga transformationsresa.

https://hbr.org/2015/12/knowing-when-to-reinvent

Find Innovation Where You Least Expect It

Går det att ha ett systematiskt arbetssätt för att tänka utanför boxen? Den här artikeln kan ses som ett försök till detta. Här presenteras hur människan begränsar sin förmåga att tänka innovativt. Pga. att de flesta produkter och andra lösningar har ett uttalat användningsområde ser vi inte de ingående delarnas potential. Författarna till den här artikeln hjälper oss att bryta ner befintliga strukturer och släppa invanda tankesätt för att på så vis finna innovativa lösningar på de problem vi ställs inför. Vi introduceras även till en ny typ av brainstorming kallad för brainswarming.

https://hbr.org/2015/12/find-innovation-where-you-least-expect-it

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.