In HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Cordials Mats Svanberg väljer ut och sammanfattar det som vi tycker är mest relevant för affärsutvecklare att ha koll på ur månadens nummer. Självklart är det vettigt att läsa hela utgåvan – se detta som en service för att hålla koll på det viktigaste.

En sammanfattning på HBR för oktober på temat The New Global Leader: How to maintain a unique company culture, get dispersed team members on the same page, and more.

The CEO of Bolthouse Farms on Making Carrots Cool

Skräpmatsföretag har länge varit duktiga på att skapa stor efterfrågan på sina produkter. Ett exempel är Coca Cola som lyckats övertyga sina kunder till den grad att det för närvarande dricks över en miljard burkar om dagen. När Jeffrey Dunn bytte från skräpmatsbranschen till grönsaksbranschen och blev VD för Bolthouse Farms 2008 började han använda samma marknadsföringstaktik som han kände till från branschen han precis lämnat. Bolthouse Farms började därför marknadsföra babymorötter som om de vore chips. Man producerade tv-reklam, sålde produkten i godisautomater och genomförde massiva marknadsföringskampanjer. Det hela rådde stor framgång och man fortsatte att utveckla nya produkter så som smoothies, grönsaks-snack packs och fruktpuré på tub. Företaget blev slutligen uppköpt av matjätten Campbell’s.

https://hbr.org/2015/10/the-ceo-of-bolthouse-farms-on-making-carrots-cool

The Future and How to Survive It

De senaste trettio åren har världens företag upplevt en stor vinsttillväxt där västerländska multinationella företag varit de största förmånstagarna. Författarna till den här artikeln menar att den här eran av hög vinsttillväxt håller på att ta slut. Anledningarna till detta är främst konkurrens från tillväxtekonomier samt tech-bolagen som utgör ett potentiellt hot mot de flesta branscher. Förutom den här spaningen så presenteras även ett antal pekpinnar som riktar sig till ledare för västerländska globala bolag.

 • ”Be paranoid.
  • Instead of focusing internally, executives in Western firms need to understand their new rivals.
 • Seek out patient capital.
  • Emerging-market firms and technology companies often take a long view, building their market share over years at the expense of short-term profits.
 • Radically self-disrupt.
  • Companies must overcome strategic inertia by reallocating capital as conditions change.
 • Build new intellectual assets.
  • The most profitable businesses are in idea-intensive industries, so intellectual capital such as data and algorithms is a prime asset.
 • Go to war for talent.
  • As populations age and talent becomes scarce, now is the time for human capital management to become a strategic priority.”

https://hbr.org/2015/10/the-future-and-how-to-survive-it

When Culture Doesn’t Translate

Det många tar för given på hemmaplan, så som delade värderingar och normer, gäller för det mesta inte när man som företag tar steget ut på den globala marknaden. Människor i olika länder reagerar annorlunda på feedback, kommunicerar och tar beslut på ett annat sätt. Det är vanligt att det uppstår kommunikationsproblem och att förtroendet försvagas mellan huvudkontoret och de olika regionala delarna i ett globalt företag. Erin Meyer, professor på INSEAD, har studerat problemen som ofta uppstår när nationella bolag blir globala och även kommit tagit fram fem principer för att mildra riskerna.

 • ”Identify the dimensions of difference between the corporate culture and local ones
 • Make sure every cultural group has a voice
 • Protect the most creative units, letting communication and job descriptions remain more ambiguous
 • Train everyone in key norms
 • Ensure diversity in every location”

https://hbr.org/2015/10/when-culture-doesnt-translate

Global Teams That Work

Idag finns goda möjligheter att istället för att ta flyget för att träffa kollegorna baserade ett annat land helt enkelt hålla arbetsmöten och workshops på distans med hjälp av de många verktyg som finns oss till förfogande. Vi kan till och med sätta upp globala, virtuella team som enbart kommunicerar på distans. Det fysiska avståndet och de kulturella skillnaderna mellan teammedlemmarna skapar ofta en känsla av distans och kan leda till missuppfattningar och svårigheter att bygga tillit. Författaren till den här artikeln presenterar ett ramverk för att motverka dessa problem. Ramverket bygger på fem hörnstenar; struktur, process, språk, identitet och teknikanvändning.

https://hbr.org/2015/10/global-teams-that-work

How Smart, Connected products Are Transforming Companies

En artikel skriven av managementgurun Michael Porter tillsammans med James Heppelmann angående hur ny teknik i påverkar hur olika företag driver sin verksamhet och bygger sin organisation. Ett tydligt exempel är hur trenden att fler och fler fysiska produkter integreras med mikroprocessorer och egen programvara gör att många tillverkande företag måste skapa nya utvecklingsavdelningar för att integrera den nya tekniken i deras produkter. Givet att man även kan samla in och analysera data om hur produkter används av slutkunden påverkas relationen till kunderna och möjliggör effektivare och mer proaktiv kundservice samt öppnar upp för en mängd nya affärsmodeller. Porter och Heppelmann menar på att detta är så omfattande att de kallar det ”the most substantial change in the manufacturing firm since the Second Industrial Revolution”.

https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies

 

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.