In Affärsmodellen, CS Krönika, School of Management

DEBATT: En kraftigt optimerad linjeverksamhet hämmar förändring och cementerar gapet mellan affären och it.

Det har under senare år varit stort fokus på gapet mellan it och affär. En omfattande analys av projektmätningar från över hundra projekt visar att det finns ett annat gap som skapar minst lika stora problem – det mellan ledning och linjeverksamhet.

Projekten som granskats är genomdrivna i både privat och offentlig sektor och analysen ger en tydlig bild: ledning och beställare driver ofta igenom projekten för snabbt och inser inte behovet av förarbete i linjen. Linjeorganisationen är inte sällan hårt optimerad för att leverera på den existerande affärsmodellen och saknar därför resurser att hantera de förändringar projekten kräver.

Sammantaget ingick mer än 2 500 respondenter i rollerna beställare/ledning, projektledare, projektdeltagare och linjeverksamhet i undersökningen.

Frågorna omfattade målbild, projektplanering, förändringsprocess och projektkultur.

En orsak till problemet är att it är binärt och kräver distinkta svar på detaljerade frågor. I mötet med verksamheten blir frågorna besvärliga och it upplevs som motvalls. I själva verket är det förarbetet till it som inte är tillräckligt. Linjen har sällan tillräckligt med resurser att bistå och projekten får därför inte rätt utväxling av linjen.

Utmaningen ligger i att hantera avvägningen mellan existerande affärsmodell som genererar dagens intäkt och förändringarna som projekten ska leverera inför framtida intäkter. Det här är avvägningar som är svåra att göra för linjen. Här har naturligtvis styrgrupp och chefer en viktig roll att prioritera och frigöra resurser.

En viktig utgångspunkt är att alla effekter som projekten ska leverera hör hemma någonstans i linjeorganisationen. Därför bör ägarskapet av förändringarna ligga i linjen och planeras och designas där.

Linjen behöver utveckla en förändringsprocess som ägs och styrs av verksamheten, som tar hänsyn till existerande affärsmodell och som integrerar projekt- och utvecklingsmodeller och som håller ihop alla effekter som går på tvärs i organisationen.

Det har länge saknats verktyg för att diagnosticera gapet mellan ledning och linje och förstå dess konsekvenser. Många har tillsatt olika arkitekturfunktioner för att överbrygga gapet mellan it och affären, men saknar åtgärder för att hantera gapet mellan ledning och linje.

Det är viktigt att förstå de inbyggda svårigheter som finns för projekt att driva förändringar på tvärs i en organisation, lika viktigt är det att kontinuerligt mäta och följa upp för att fånga avvikelser. Utan data från de 100 projektmätningarna hade vi inte identifierat det gap vi diskuterar i denna artikel.

Ledningen behöver spendera mer förarbete med linjen och förankra behovet innan projekt tillsätts. Ledningen behöver också frigöra tid i linjen för att arbeta med förändringar. Att bara optimera på den existerande affärsmodellen straffar sig i minskad utvecklingskapacitet. Om inte den ändringen genomförs kommer gapet mellan affären och it aldrig att kunna slutas och projektens dåliga träffsäkerhet på levererade effekter att kvarstå.

Företagens behov av snabba förändringar har aldrig varit så stora som i dag. För många företag blir förmågan att förändra och justera sin affärsmodell en överlevnadsfråga.

_____________________________

Anders Persson, Senior Advisor Quadras

Steve Brdarski, Senior Manager Cordial Business Advisers

Åsa Persson, vd IT Optima

Debattartikeln går även att läsa i Computer Sweden HÄR

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.