In School of Management

Marknadsförstålese_cordial

Oavsett bransch är det avgörande att förstå ditt företags kontext, dess marknad, dess konkurrenssituation och inte minst skapa en förståelse för dina kunders behov och preferenser och vad som driver dem. Genom att genomföra en marknadsanalys får du och ditt företag snabbt en förståelse för de faktorer som påverkar er affär. Inte minst när ett företag står inför stora strategiska beslut är en förståelse för marknaden avgörande.

Behovet av att förstå en marknad och skapa en övergripande marknadsförståelse bottnar ofta i en eller fler strategiska frågor så som:

  • Ska vi gå in på den här marknaden?
  • Ska vi köpa det här företaget?
  • Vilka kunder bör vi fokusera på?

För att förstå en hel kontext behöver du förståelse för tre vitala delar på marknaden; dels en förståelse för marknaden, en förståelse för konkurrenssituationen och det kanske mest avgörande – en förståelse för kunderna.

En del av det är att skapa en förståelse för kundernas behov och vad de vill ha hjälp med – och designa tjänster och produkter som lever upp till det. D.v.s. designa erbjudanden som lever upp till kundernas behov snarare än att fylla ett specifikt produkt- eller tjänstesegment.

En förståelse för kundernas beteenden och behov ställer krav på ett ordentligt förberedande arbete. Inför arbetet med att påbörja en marknadsanalys finns det några viktiga delar att tänka på:

  • Använd alltid de viktiga övergripande frågorna som en utgångspunkt för informationsinhämtning, det vill säga säkerställ och tydliggör syftet med marknadsanalysen
  • Definiera därefter vilken typ av information du behöver för att svara upp mot syftet
  • Gå igenom vilka typer av källor du behöver för att säkra informationsinhämtningen. Var inte rädd för att använda ditt nätverk för att samla in information – känner du några branschexperter, politiker, återförsäljare eller kunder som du kan prata med?
  • Dokumentera alltid de källor du har använt
  • Använd alltid mer än en källa för att få fram avgörande information och på så sätt säkerställa att den är riktig

Genom att säkerställa att man har en god uppfattning om sitt företags marknadssituation och inte minst om sina nuvarande eller blivande kunders behov skapas goda förutsättningar för att kunna agera i rätt riktning på marknaden och att kunna fatta avgörande strategiska beslut som skapar lönsam tillväxt.

johanna_byline

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.