In Affärsmodellbloggen, Digitalisering

Digitala lösningar ska förenkla våra processer, förbättra våra liv och vara lösningen på många problem i framtiden. Artificiell intelligens och virtuell eller förstärkt verklighet är några av dessa lösningar som det ju talas och diskuteras mycket om just nu. Men ännu kan det finnas tvivel på hur tekniken kan appliceras på ett verkligt användarvänligt sätt.

I månadens digitala kampanj (som anordnas av Resumé) diskuteras bl a just detta. Hur man i ett kampanj- och marknadsföringssammanhang kan applicera nya digitala lösningar och kanaler för att bättre nå ut till sin målgrupp med sitt budskap och på så sätt bygga kännedom och varumärkespreferens. Det är intressant att undersöka just markandsförares appliceringar av ny teknik. Här finns en hög kreativitet och känsla/medvetenhet om framtiden och hur framtida tekniska lösningar kan appliceras. Det är intressant att beskåda, inte bara från ett inspirerande perspektiv utan även från ett trendsättande perspektiv. Reklamare är i och med kreativiteten och det visionära förhållningssättet också trendsättare. Hur ser vi då exempel på det?

I januariomröstningen kvalade flera kampanjbidrag in där konkreta appliceringar av både artificiell intelligens och virtuell verklighet fanns. Båda kampanjerna hade ett gott syfte och visade på hög relevans i målgruppen, men med viss skillnad i den faktiska appliceringen – i flesta fall en upplevelse av en tjänst snarare än en kampanj.

Trygg Hansa – Brandkoll

Ett av bidragen var ett uppdrag från Trygg Hansa som med sin Brandkoll skapat en spelfilm med en virtuell verklighetsupplevelse för att utbilda barn i hur man bör agera vid en brand. Försäkringsbranschen i stort står inför stora förändringar nu när den digitala tekniken skapar nya förutsättningar för att förebygga skador. Genom att mäta och analysera beteenden samt att utbilda och lära den försäkrade att hålla en hög säkerhet och god hälsa så att så många skador som möjligt kan undvikas. Det finns enorma besparingar att göra här – både för individ och försäkringsbolag. Den här förflyttningen – att gå mot att erbjuda kunderna en lösning för ökad säkerhet och skadeförebyggande istället för att bara hantera skaderegleringen – den sker nu och kampanjen från Trygg Hansa är ett tydligt exempel på att det nu görs ambitiösa försök. Men det finns en lång resa kvar – fortfarande är försäkringsprodukten i många kunders ögon en lågintresseprodukt – och försäkringsaktörerna har en utmaning i att nu snabbt hitta lösningar för att differentiera sig från mängden av ointressanta produkter. Det finns fler exempel på försök men ingenstans syns en aktör som är heltäckande och kan få mig som kund att känna mig trygg.  Ett försäkringsbolag bör kanske snarare titulera sig hälsocoach eller livsstilsrådgivare – de kan på så sätt skapa en närmare relation till sina kunder genom att coacha, tipsa och finnas där innan skadan sker.

Se kampanjfilmen här

Nu finns tekniken på plats – trenden finns där – nu är det dags att gå till handling och hitta sätt att applicera den i rätt sammanhang och i rätt miljö. Nu är tiden inne för försäkringsbolagen att bli kundens vän i fickan, i bilen eller i hemmet. Jag ser fram emot den dagen när mina försäkringsval och mina kontakter med min försäkringsgivare blir något jag kan se fram emot och t om kan uppleva lite glädje av.

/Anette Bohman, Senior Advisor, specializing in Digital Transformation, at Cordial

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.