In Business Model Finance

En av de talare som kommer berätta om sina affärsmodellutmaningar under Business Model Finance den 26 mars är SPPs VD Sarah McPhee. Inför konferensen, där Sarah kommer att tala kring hur SPP har byggt upp sin distribution och hur de arbetar med individualisering av fondprodukter, har Affärsmodellbloggen haft möjlighet att ställa ett par frågor:

Affärsmodellbloggen: Att individualisera fondprodukter utan att behöva höja avgifterna är en affärsutvecklingsutmaning som förutsätter att man ser till hela affärsmodellen och inte endast dess olika delar var för sig. Vilka utmaningar har SPP stött på i sitt arbete med fonderbjudandet och på vilket sätt har man tagit sig an dessa utmaningar?

Sarah: Den största utmaningen handlar egentligen inte om avgifter och prissättning utan att få kunderna att förstå vilken sparlösning de har och vad de kan förvänta sig av den lösningen. Därefter är det viktigt att vi som bolag är tydliga med vad kunden betalar för. Där är fondsparandet en betydligt enklare och mer transparent lösning än exempelvis ett traditionellt pensionssparande med en garanti i botten. En garanti är en garanti men inte en garanti för en hög pension.

Affärsmodellbloggen: Den digitala utvecklingen går allt snabbare. Hur har SPP förberett sig för att tillvarata den nya teknologi som hela tiden utvecklas för att möta framtidens snabbt skiftande kundbehov?

Sarah: Vi följer hela tiden vad som händer i vår omvärld och hur kundernas beteenden förändras. Teknik idag är inget hinder, bara en möjliggörare. Utmaningen är att ligga på rätt nivå och att ha kompletterande lösningar. Vi befinner oss i ett gränsland mellan de kunder som är helt digitala och de som fortfarande trevar med tekniken.  Vi måste finnas för alla. Samspelet mellan ny teknik och vägledning av en rådgivare eller vårt kundcenter är oerhört viktigt.

Digitaliseringen kommer bara att öka, det vet vi. Kunden kommer att kräva individuella lösningar och att kunna göra både ärenden och få vägledning i mobilen.  Upplevelsen kommer att bli viktig.

Affärsmodellbloggen: Vad är SPPs strategi för att bygga förtroende bland sina kunder och vilka är de största utmaningarna i genomförandet av den valda strategin?

Sarah: Att vara öppna och tydliga och ge bra vägledning utan att styra för hårt. Kunderna ska känna sig trygga med oss som leverantör och med de val de gjort.

Vårt hållbarhetsarbete är också helt avgörande. Merparten av alla konsumtionstrender pekar på en ökning av det hållbara valet och detta beteende förväntas successivt spilla över även på hur vi gör vårt val kring sparande. Det handlar om hur vi ser och analyserar vad som kommer att skapa värde på 10 års sikt. Samtidigt som vi tryggar vår privatekonomi säkerställer vi att vi har en livskraftig värld att gå i pension i.

SPPs VD Sarah McPhee är en av många spännande talare som medverkar på Business Model Finance på Nalen den 26 mars. Varmt välkommen du också! Läs mer om evenemanget och anmäl dig här!

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.