In Affärsmodellspaning, School of Management

När du arbetar som arkitekt behöver du snabbt få en överblick över de nyckeltal och händelser som berör ditt ansvarsområde av verksamheten. Nedan presenterar vi stommen till en generell design för dashboard för arkitekter inom olika ansvarsområden. Exemplet nedan beskrivet utifrån behovet hos en chefsarkitekt som ville skaffa sig en överblick över de viktigaste projekten, aktiviteterna och samtidigt kunna följa den övergripande utvecklingen inom arkitekturen.

Dashboard 1
Bild 1. Dashboard för arkitekten 

Aktiviteter på Wiki

Dashboard2

Bild 2. Fokus på aktiviteter i wiki

Här spårar vi mot taggade händelser på vår Wiki. Vi kan i det övre vänstra hörnet se och ändra på de taggar vi spårar. Om vi vill ändra dessa klickar vi på taggarna och öppnar då ett gränssnitt (det kan exempelvis vara ett tagg-moln, en lista med taggar eller utvalda taggar) för val. Vi spårar vad som hänt, vem som gjorde det och när de gjorde det.

Vi skulle spåra dessa taggar på wikin eftersom de representerar några av de viktigaste händelserna i vårt förändringsarbete. Vi använder en wiki för att hela nätverket av berörda parter enkelt ska kunna samarbeta på de flesta artefakter om våra förflyttningar.

Större händelser

Dashboard3

Bild 3. Fokus på större händelser

Att spåra större händelser i kalendrarna för de direkt inblandade i genomförandet av förändringar ger oss möjlighet att snabbt svara på förfrågningar om arbete eller andra aktiviteter som kräver särskilt fokus.

De viktigaste projekten i kön

Dashboard4 

Bild 4. Fokus på projekten

Genom att spåra de viktigaste projekten i en arbetskö har vi möjlighet att fokusera på det arbete som behöver uppmärksammas. Omprioritering av våra personliga scheman eller lagets schema blir så mycket lättare när man faktiskt får se de projekt och det arbete som väntar. Det håller helt enkelt hela laget på alerten och betonar fokus.

De projektmått som uttrycks här är relaterade till hur väl arkitekturförmågan stödjer organisationen. Genom att spåra dessa specifika nyckeltal kan vi snabbt bedöma statusen på vårt arbete. ”Projekt inom EA” mäter hur många projekt som faktiskt överensstämmer med det arbete som lagts fram inom arkitekturen. ”Start kit” mäter hur många projekt som har fått ett paket innehållandes för dem som alla viktiga artefakter från arkitekturen relaterat till deras projekt. ”Totalt arbete levererat” räknar de faktiska timmarna levererade av arkitekturlaget till organisationen. ”Återkoppling levererat” mäter mängden uppföljningar och coachingsituationer som levererats till organisationen. ”Utbildat i arkitektur” mäter antalet personer som har fått utbildning i hantverket att arbeta med arkitekturen så som det gäller för vår användning av EA.

Affärsförmågor

Dashboard5

Bild 5. Fokus på förmågorna

I varje strävan att skapa och utveckla en flexibel arkitektur för företag är det viktigt att följa de stora delarna. Dessa delar är ofta kallad affärsförmågor. I en förflyttning vill vi förverkliga dessa eller egenskaper hos dessa som tjänster. Denna typ av insikt ger oss en flexibel metod för att utforma affärsprocesser som följer kundernas krav. Genom att spåra dem så här vi kan se om vi lyckas eller inte genom att titta på grafen längst ner på sidan. Vi får ett omedelbart fågelperspektiv över funktioner som har lagts fram av projekten.

Verksamhetsrelaterade nyheter

Dashboard6

Bild 6. Fokus på nyheter

Med denna del är målet att spåra de stora influenserna utanför den egna organisationen och domänen arkitektur. Denna del är naturligtvis av mindre betydelse och som sådan placera vi den i det nedre högra hörnet.

Domänrapport

Dashboard7

Bild 7. Fokus på upptaget av utvecklingen

Domänrapporten fångar in och presenterar en uppföljning av nuläget för upptaget av arkitekturförmågan i organisationen. Rapporten ger också indikationer inom vilka domäner som kommande arbeten ska genomföras och när de är tänkta att genomföras.

En dashboard ger en tydlig överblick över de viktigaste projekten och aktiviteterna, men kom ihåg att det viktigaste av allt är inte att se mycket utan att uppmärksamma rätt information vid rätt tillfälle.

Jörgen dahlberg byline

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.