Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Vi arbetar inte åt våra kunder, vi arbetar med dem

IntervjuKarriär
Vi arbetar inte åt våra kunder, vi arbetar med dem

Jag är född i Stockholm, utbildad i Oslo, har arbetat på reklambyrå och konsultbolag i Norge – och återvände till Stockholm 2010 efter drygt 10 år i den norska huvudstaden. Att börja på Cordial var som att komma hem på många sätt. Jag trivdes bra i Norge och är tacksam för mina tidigare erfarenheter – men här på Cordial var det som att alla bitar föll på plats.

På Cordial fanns en professionalitet och proaktivitet som tilltalade mig och en möjlighet att ta ett stort ansvar. Du förväntades vara kreativ och självgående men samtidigt öppen för input eller för att hjälpa andra när så behövs.

Det kändes som helt rätt kontext för mig och liknade inget annat jag hade sett i branschen.

Kundfokus

Jag har haft förmånen att få arbeta med några av Sveriges största varumärken och fått bidra till att staka ut riktningen och identifiera vilken förflyttning som krävs för att säkerställa att de är relevanta även på morgondagens marknad.

“Jag har svårt att tänka mig ett mer spännande jobb.”

En viktig pådrivande faktor för Cordials utveckling sker i det nära och öppna samarbetet med kunderna. Mitt fokus ligger alltid ute hos kunden, det är där allt börjar och slutar.

Utrymme för att utvecklas

Att växa och utvecklas som rådgivare och ledare på Cordial skiljer sig på många sätt från många andra bolag i branschen.

“På Cordial har det hela tiden funnits ett stort spelrum och ett sammanhang för att kunna ta plats och utvecklas. Cordial är en plattform, men det är upp till oss Cordialare att realisera det potential som finns. Det kräver en proaktivitet och ett ansvarstagande.”

Det blir som en magisk symbios där bolaget, teamen och individen utvecklas samtidigt. Teamens och min egen utveckling är ett resultat av Cordials unika sätt att arbeta – samtidigt som Cordials utveckling är ett resultat av alla Cordialares arbete och engagemang. Jag tycker att man kan säga att vi är ett levande exempel på ”All business is human”.

Experter på utveckling

Under mina första år på Cordial fanns ett fokus på att utveckla och förfina organisationen och paketeringen samt på att beskriva bolagets kompetens och värdeerbjudande till kund.

Vi blev tydligare med vilka delkomponenter som ingår i erbjudandet och på vilket sätt vi bidrar med affärsvärde. Alltså med hur vi kan bidra med kompetens och expertis kopplat till utvecklingsfrågor. För om vi är något så är det just experter på utveckling och transformation. Vi vet vilka frågeställningar som är relevanta att ställa sig. Vi vet i vilken ordning du ska ställa frågorna. Och vi vet hur djupt man behöver gå i respektive frågeställning. Däri ligger vår expertis.

“Vi kan ge en injektion i förflyttningsarbetet och den injektionen kan vara affärskritisk i en tid av snabb förändring.”

Därmed inte sagt att kunderna inte själva kan driva utveckling och förändring. Målet är ju att våra kunder ska bygga upp sin egen förändringsförmåga. Men eftersom vi jobbar med utveckling och förändring hela tiden har vi en expertkunskap som gör att transformationen både kan bli bättre och mer effektiv.

Olika perspektiv

Vad är det då som skiljer Cordial från andra rådgivare? Det mesta anser jag.

“Jag tror att den viktigaste skillnaden är att vi inte arbetar åt våra kunder, vi arbetar tillsammans med dem. Vårt sätt är inte fyrkantigt och förutsägbart, det är mer upplevelsebaserat och vi involverar kunden i alla steg.”

Vi är superduktiga på att visa hur man kan realisera den potential som pekas ut, på att utforma en helhet utifrån flera kompletterande perspektiv och en struktur för hur kunden kan bedriva sitt utvecklingsarbete. Och det är ju knäckfrågorna om man ska nå ett bestående resultat.

Därför behövs Cordial

Jag tror att är man i en större organisation, privat eller offentlig, och vill vara relevant och konkurrenskraftig även framöver, då har man behov av våra tjänster. Vi levererar kompetens och dådkraft för att förändring och utveckling ska ske.

“Vi bidrar till en dialog hos våra kunder om vad som är viktigt. Om vad som är viktigt på riktigt.”

Och för att svara på den frågan krävs erfarenhet av att hitta kärnan så att man inte tappar bort sig i en omvärld som högst sannolikt inte kommer att slå av på takten.

 

Erik Martin, Director och rådgivare på Cordial sedan 2010.