Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Strategiska affärskrav – ett verktyg för att konkretisera strategier

Rådgivning
Strategiska affärskrav – ett verktyg för att konkretisera strategier

I höstas, under oktober och november månad, skrev vi en bloggserie i tre delar om strategiska affärskrav. Dessa blogginlägg, tillsammans med kursen på samma ämne, har lett till en hel del intressanta diskussioner inom något som i grund och botten handlar om hur strategier kan konkretiseras och förverkligas.

Under kursens två dagar fick deltagarna möjlighet att varva små mängder teori med en större mängd praktiska tillämpningar utifrån två olika case. Dag 1 handlade caset om Gabriels cykelbutik som skulle ta nästa steg i sin utveckling och skapa Södermalms mest lönsamma cykelbutik och caset dag 2 tog sin utgångspunkt i försäkringsbranschen där det Lilla Försäkringsbolaget vill satsa på förmedlare som distributionskanal.

För att ta ett första (viktigt) steg i arbetet med att göra strategier realiserbara fick deltagarna arbeta med affärsmodellen som analysverktyg i att bedöma hur de olika strategiska vägvalen, för respektive case, kan förtydligas. I detta arbete handlar det framför allt om att identifiera rätt frågeställningar att ställa sig själv för att se om de nya strategierna kräver en förflyttning i någon del av affärsmodellen och hur dessa i så fall kan konkretiseras till strategiska affärskrav.

Exempel på frågeställningar i affärsmodellens olika dimensioner:

 • Värdeerbjudande:
  • Behövs ny struktur för att kombinera produkter och tjänster?
  • Ändras vårt sätt att utveckla produkter och tjänster?
  • Blir fler tjänster digitala?
 • Kunder:
  • Ska vi göra om vår kundsegmentering?
  • Behöver vi hantera ny information om våra befintliga och potentiella kunder?
 • Kanaler:
  • Ska vi distribuera våra erbjudanden inom nya kanaler?
  • Behöver vi utveckla eller förändra våra befintliga kanaler?
  • Behöver vi hantera ny information relaterat till kanaler, t.ex. uppföljning per kanal?
 • Relationer:
  • Ska vi arbeta på något annat sätt kring CRM, t.ex. med lojalitetsprogram?
  • Behöver vi hantera partnerrelationer, t.ex. förmedlare?
 • Intäktsmodell:
  • Behöver vi hantera nya typer av intäktsströmmar, t.ex. att gå från fast till abonnemang?
  • Om vår prissättningsmodell förändras, förändras också vår intäktsmodell?
 • Kärnprocesser:
  • Givet förändringar inom kund, kanal och relation, behöver våra befintliga processer ändras?
  • Vill vi kunna effektivisera våra processer?
 • Nyckelresurser:
  • Behöver vi nya resurser och kompetenser för att leverera värdeerbjudandet?
  • Behöver vi kompetensförsörja på något annat sätt jämfört med idag?
 • Värdenätverk:
  • Behöver vi utöka vårt värdenätverk för att hantera nya typer av erbjudanden, t.ex. tredjepartsleverantör av produkter?
 • Kostnadsstruktur:
  • Får vi nya poster i vår kostnadsstruktur som vi måste hantera?
  • Ändrar vi upplägg i fasta kontra rörliga kostnader?

Utifrån dessa typer av frågeställningar använde vi affärsmodellen som ett verktyg för att bedöma förändringsbehov utifrån de nya strategierna. Väl värt att notera är t.ex. att vi kan få en förflyttning inom kunddimensionen av affärsmodellen även om vi inte riktar oss till några nya kundsegment. Det kan helt enkelt handla om att vi behöver fånga upp och analysera ny information, för att t.ex. kunna bearbeta våra kunder på ett annat sätt än vi gör idag.

Dessa förflyttningsanalyser är det som utgör grunden i att definiera de strategiska affärskrav som kommer att vara kravställande, på övergripande nivå, på de strukturer som ett eller flera utvecklingsinitiativ får i uppdrag att designa och implementera. Genom att definiera och arbeta med strategiska affärskrav finns det rätt förutsättningar att prioritera rätt utveckling som säkerställer att vi utvecklar rätt strukturer, som gör att helheten hänger ihop.

För dig som vill lära dig mer om Strategiska affärskrav så erbjuder vi den 3-4 juni juni omgång två av vår tvådagars-utbildning på temat. Dessa kursdagar syftar till att förstärka din förmåga att tydliggöra strategier, visa på strukturella konsekvenser i verksamheten samt planera och prioritera rätt utvecklingsinitiativ. Huvudlärare på kursen är Johan Reunanen, senior manager, och Maja Magnusson, manager på Cordial.