Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Strategiska affärskrav #3: Utvecklingsprioritering av affärskrav

Rådgivning
Strategiska affärskrav #3: Utvecklingsprioritering av affärskrav

I de två första blogginläggen i serien har vi skrivit om strategiska affärskrav som ett verktyg att använda för att gå från ord till handling, vilket brukar höra till en av de största utmaningarna för affärsarkitekten. I det första inlägget förklarades syftet med strategiska affärskrav och i det andra berörde vi påverkansanalys av affärskraven.

Efter att påverkansanalys av samtliga affärskrav är gjord har vi så fått upp en träffbild av vilka delar av verksamheten som påverkas av kraven. Utifrån denna analys kan vi bestämma i vilken ordning olika delar av verksamheten skall utvecklas, men innan vi går in i prioritering av vilken utveckling som behöver göras så behöver de strategiska affärskraven i sig prioriteras.

Prioriteringen av affärskrav bör ta sin utgångspunkt i vilka strategier de ska realisera. Alla affärskraven kan inte vara lika viktiga, ej heller strategierna. När vi behöver göra vägval, ska det vara tydligt om vi ska välja att t.ex. prioritera digitalisering framför kundorientering, i de fall dessa två strategier har ett motsatsförhållande. I vårt case kommer dessa två strategier att vara beroende av varandra, d.v.s. att digitalisering är en förutsättning för kundorientering, men det kan hända att digitalisering utifrån ett effektivitetsperspektiv kanske inte är lika prioriterat.

Om kundorientering är den prioriterade strategin så bör dessa affärskrav få en högre prioritet än digitalisering, samtidigt som de affärskrav inom digitalisering som möjliggör kundorientering bör få högre prioritet än de som leder ger en effektivare verksamhet.

Att utveckla eller inte utveckla

När affärskraven är prioriterade och vi vet vilka delar av verksamheten de påverkar så har vi en riktigt fin bild över vilka områden som är kandidater för utveckling, t.ex. de processer som rör hantering av kundinformation, de system som hanterar kundinformationen och den organisation vars resurser och kompetenser agerar i processerna (Kundtjänst).

För att bedöma om vi verkligen ska inleda någon form av utveckling kvarstår ett viktigt steg: att bedöma hur väl processerna, IT-stödet och organisationen uppfyller de strategiska affärskraven. Uppfyller tex dagens processer för hantering av kundinformation de nya krav vi ställer på dem? Har vi rätt IT-stöd idag för att hantera morgondagens krav på informationshantering?

I de fall det är många affärskrav som slår på samma processer och dessa processer inte uppfyller kraven har vi givetvis riktigt starka kandidater att prioritera för utveckling.

Innan utvecklingsinitiativ kan beslutas om behöver vi göra en närmare analys av hur långt bort våra strukturer är från att uppfylla affärskraven för att kunna göra en tillräckligt bra bedömning av hur omfattande initiativet blir, både utifrån tids- och kostnadsram.

Prioritering efter påverkan eller strategi

Den stora frågan innan man drar igång utvecklingen av verksamheten är om man ska prioritera utveckling utifrån var kraven får mest samlad påverkan på verksamheten eller utifrån en prioriterad strategi. Är det exempelvis ok att prioritera utveckling av ett verksamhetsområde (i det här fallet Kundtjänst och de processer och den information som hör därtill) även om man till fullo inte uppnår ett strategiskt mål, utan snarare kommer halvvägs på två (i det här fallet kundorientering och digitalisering)? Det enkla (och svåra) svaret är givetvis: det beror på.

Som affärs- och verksamhetsutvecklare ser vi som vår yttersta uppgift att belysa utveckling utifrån relevanta perspektiv som behövs för att ledningsgrupper och andra beslutsfattare ska kunna ta medvetna och affärsmässigt grundade beslut.

Det är också därför vi genom dessa tre blogginlägg och med vår utbildning vill sätta fokus på strategiska affärskrav – ett verktyg för att konkretisera strategier och därmed kunna gå från ord till handling.