Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Strategiska affärskrav #1 Från ord till handling

Rådgivning
Strategiska affärskrav #1 Från ord till handling

Många därute som sysslar med någon form av affärs- eller verksamhetsutveckling, undertecknad inkluderad, har säkerligen stött på patrull när strategier ska realiseras. Frågor som ofta kommer upp är: vad säger strategierna egentligen? Hur ska de tolkas? Hur kan vi vara säkra på att den utveckling vi tar oss an verkligen pekar på och uppfyller strategierna?

Poängen med strategiska affärskrav är att konkretisera strategier på ett sådant sätt att vi vet vilka delar av verksamheten vi behöver utveckla för att nå de strategiska målen. De strategiska affärskraven behöver genomarbetas löpande, det är inte bara något som görs om och när strategierna förändras.

För att belysa vikten av strategiska affärskrav har vi publicerat en bloggserie på ämnet. I det här blogginlägget kommer vi att ta upp strategiska affärskrav kopplat till nya eller uppdaterade strategier. I nästkommande blogginlägg behandlar vi hur man kan gå tillväga för att prioritera rätt utveckling samt hur de löpande kraven bör hanteras. För att göra blogginläggen sammanhängande kommer vi att utgå från ett och samma case i varje inlägg, med inspiration från försäkringsbranschen.

Strategiska affärskrav – ett sätt att konkretisera strategier:

Förändringar i strategi innebär (ofta) att förändringar behöver göras i verksamheten. Vanligt förekommande inslag, i försäkringsbranschen men även i andra branscher, just nu är att:

 1. Försäkringsbolag vill bli mer digitala – det är en fullkomlig digitaliseringsvåg därute.
 2. Försäkringsbolag vill bli mer kundcentrerade – det ökade fokuset på kundcentrering är lika aktuellt i försäkringsbranschen som i andra branscher.

Om vi tar dessa en och en – hur påverkas verksamheten av strategi 1: att bli mer digitala?

Att digitalisera sin verksamhet kan betyda många olika saker och påverka många olika, om inte alla, delar av verksamheten. Exempel på strategiska affärskrav som digitaliseringsstrategin skulle kunna betyda:

 • Det ska vara möjligt att sköta all interaktion med kunderna digitalt, t.ex. via webbgränssnitt för kunder, chatt m.m.
 • Det ska vara möjligt att sköta all försäljning digitalt, t.ex. att man som försäkringskund kan teckna försäkring på webben
 • Det ska vara möjligt att sköta all administration digitalt, t.ex. att sköta kundärenden digitalt och inte behöva hantera papper, pärmar och mappar
 • Det ska vara möjligt att sköta all kontakt med förmedlare digitalt, t.ex. via premiecentraler

Att digitalisera behöver alltså nödvändigtvis inte betyda att verksamheten automatiseras, utan att hanteringen underlättas genom att samla och tillgängliggöra information digitalt. En annan reflektion är att hela eller delar av verksamheten påverkas beroende på hur strategin tolkas, d.v.s. ska alla strategiska affärskrav uppfyllas eller bör några nedprioriteras?

Hur skulle då verksamheten kunna påverkas av strategi 2: att blir mer kundcentrerade?

Att bli ett mer kundcentrerat företag kan också betyda en rad olika saker beroende på hur strategierna tolkas. Exempel på strategiska affärskrav som kundcentreringsstrategin skulle kunna betyda:

 • Det ska vara möjligt att skräddarsy kundunika försäkringserbjudanden, bestående av både försäkringslösningar och tjänster
 • Det ska vara möjligt att erbjuda kunderna en sömlös kunddialog, som är kanaloberoende (även kallat omni-channel), t.ex. att kunna registrera information via webben, telefon och app
 • Det ska vara möjligt att ge kunden relevanta rekommendationer för försäkringserbjudanden utifrån en helhetsbild av kundens ekonomi

Även här kan strategin betyda mer eller mindre kundcentrering, beroende på vilka affärskrav som verksamheten väljer att realisera.

Ett sätt att hitta dessa affärskrav, som ett resultat av en uppdaterad strategi, är att använda affärsmodellen som ramverk eller modell för att beskriva olika typer av förflyttning. T.ex. är digitaliseringsstrategin ovan något som påverkar flera delar av affärsmodellen:

 • Kundrelation: då verksamheten går mot att sköta all interaktion med kunderna digitalt
 • Distributionskanal: då verksamheten går mot att sköta mer försäljning via webben
 • Kärnprocesser: då verksamheten går mot att sköta administration digitalt

Hemläxa: Vilka delar av affärsmodellen påverkas av kundcentreringsstrategin?

Vår absoluta övertygelse är att de verksamheter som ser strategiska affärskrav som en naturlig och integrerad del av sin strategiprocess, hur ofta man än går igenom den, får lättare att gå från ord till handling och har därmed skapat rätt förutsättningar för att realisera sina strategier och nå sina strategiska mål.

När väl affärskraven är framtagna och prioriterade kan en bedömning göras av vilka delar av verksamheten som påverkas, som ett nästa steg i att påbörja ett utvecklingsarbete. Men mer om detta i nästkommande blogginlägg kring strategiska affärskrav.