Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Resan mot hållbarhet börjar med genomförbara strategier

HållbarhetNyheter
Resan mot hållbarhet börjar med genomförbara strategier

Mer än någonsin anses hållbarhet ingå i kärnverksamheten. Ändå skapas ofta hållbarhetsstrategin som en separat entitet ifrån de övriga affärsstrategierna. Genom att separera dessa blir det inte bara ännu fler strategier att förhålla sig till och förankra. Det blir också en större utmaning att få dem att passa ihop. Syftet med att formulera strategier är att sätta en gemensam riktning för alla i organisationen. Men ju fler strategier man skapar och skall förhålla sig till, ju större är risken att detta syfte motarbetas. Tydlighet är följaktligen en av de viktigaste framgångsfaktorerna för en lyckad implementering.

Från en hållbarhetsstrategi till en hållbar affärsstrategi

En del företag försöker uppnå tydlighet genom att integrera hållbarhet i affärsstrategin, men har svårt att få de båda perspektiven att passa ihop. En bidragande orsak är de olika planeringshorisonterna. Idag utvecklas tekniken snabbare än någonsin och eftersom det ofta är tekniken som driver den affärsmässiga strategin, så har också den affärsstrategiska planeringshorisonten blivit kortare och kortare. För att säkerställa en hållbar verksamhet krävs å andra sidan också ett längre tidsperspektiv i strategiarbetet. Om man inte lyckas uppnå tydlighet i hur hållbarhetsmål och affärsmål förhåller sig till varandra finns en risk att den framtagna strategin misslyckas förmedla en tydlig väg framåt för organisationen.

Ur ett praktiskt perspektiv finns två vägar att gå för att uppnå en ökad tydlighet kring förhållandet mellan hållbarhet- och affärsmål. Antingen väntar man in företagets återkommande strategiprocess, och låter hållbarhetsperspektivet ta plats i den uppdatering av strategisk plattform och styrdokument som denna process resulterar i. Eller så kan man konsolidera alla befintliga strategier till en tydlig helhetsbild. Denna kommuniceras ofta som en ”one-pager” som omfattar både affärs- och hållbarhetsmålen. I slutändan handlar det om att gå från en affärsstrategi och en hållbarhetsstrategi till att en hållbar affärsstrategi.

En hållbar affärsstrategi kräver affärsarkitektur

Att lyckas ta fram en tydligt formulerad hållbar affärsstrategi är en prestation i sig. Den kommer dock inte generera några reella resultat om den inte kan genomföras. Därför är det kritiskt att strategiprocessen inte bara bryter ned vision och mål i strategier. Det är också viktigt att tydliggöra genom vilka affärsmodeller strategierna skall förverkligas och vilka processer och stödjande strukturer som behövs för att leverera det värde företaget åtar sig att göra för kundens räkning. För att tydliggöra denna helhet och underhålla den som en del av företagets strukturkapital krävs ett ramverk att förhålla sig till. Det är exakt därför Cordial har skapat ramverket för Affärsarkitektur.

Cordial har stor erfarenhet av strategiarbete med genomförande i fokus. Vi kan stödja företag som vill formulera eller konsolidera strategier och samtidigt skapa förutsättningar för hållbarhet. Läs mer här.