Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Ny fokusutbildning inom affärsdriven IT-utveckling

NyheterUtbildning
Ny fokusutbildning inom affärsdriven IT-utveckling

Nu lanserar Cordial en ny fokusutbildning som riktar sig till Product Owners eller motsvarande roller som vill utvecklas i att tillämpa ett holistiskt perspektiv i sin roll. Torbjörn Matton har arbetat med utveckling av medarbetare som ledare och chef i 10 år varav de senaste 3 åren som ansvarig för Cordials utbildningsverksamhet. Här berättar han om Cordials nya fokusutbildning.

 

Vad innebär en fokusutbildning på Cordial?
Våra fokusutbildningar på 2–4 arbetsdagar är till för dig som vill fördjupa din kompetens inom ett specifikt område. De hjälper dig att få en trygg och stark kunskapsbas inom ett specifikt ämne och ger dig en grund i teori och metod med fokus på praktisk tillämpning. Vi lägger stort fokus på hur metoderna som lärs ut under utbildningen anpassas utifrån dina förutsättningar för att du ska kunna tillämpa dem i din organisations utvecklingsarbete.  

Vilket behov är det ni ser som gör att ni lanserar en utbildning inom affärsdriven IT-utveckling?
Om du arbetar med att tydliggöra verksamhetens utvecklingsbehov, planera, prioritera, kravställa och lösningsformulera är det här utbildningen för dig. Hos majoriteten av våra kunder arbetar man idag i någon utsträckning med en ambition av att vara mer agila när det kommer till IT-utveckling. Det finns dock många som inte lyckats gå över till agilt fullt ut då kärnverksamheten har svårt att matcha det.

Vår uppfattning är att man då behöver tänka till kring hur man möts och bygger sitt eget gemensamma språk och utvecklingsmetod som fungerar för den egna verksamheten och branschen. Det måste skilja sig om man är en branschledande bank eller en nischad start-up. Det är skillnad mellan att sälja en mobil-app som kärnprodukt och att leverera elektricitet. Att då tro att IT-utveckling som är tätt knutet till verksamhetsutveckling inte behöver skilja sig åt är jag mycket skeptisk till. Behovet vi vill möta är att presentera konkreta metoder och koncept som vi sett framgångsrikt kan anpassas för att stötta en specifik verksamhet.

På vilket sätt får man hjälp med det i er utbildning?
Samtliga utbildningar på Cordial fokuserar på att deltagarna själva ska få öva och praktisera de metoder, koncept och verktyg som vi presenterar och utbildar i. En stor del av det är att lyssna och dela perspektiv med de andra deltagarna, men även att faktiskt konkret öva. Det är av denna anledning som standardvarianten av våra fokusutbildningar har två grundläggande teoridagar, ett eget hemarbete och en avslutande presentations- och coachingdag.  

“Målsättningen med alla våra utbildningar är att göra ett avtryck som går bortom klassrummet och skapar förändring i vardagen”

 

På vilket sätt är hemarbetet så avgörande? 
För att det är i det dagliga arbetet man måste anpassa sig för att skapa konkreta resultat, därför blir hemarbetet så kritiskt. Det är inget fel med att lyssna, inspireras och ladda energi från andra men det verkliga värdet av utbildning är när man som deltagare gör annorlunda saker i sin vardag och verksamhet. Det är den målsättningen vi på Cordial har, med alla våra utbildningar, att göra ett avtryck som går bortom klassrummet och skapar förändring i vardagen.  

Läs mer om utbildningen och boka din plats