Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Entreprenöriellt mod, självledarskap och laget framför jaget

Cordial storiesKarriär
Entreprenöriellt mod, självledarskap och laget framför jaget

Entreprenöriellt mod, självledarskap och laget framför jaget

Möt Emelie Peippo och Fredrik Gustafsson, två av Cordials seniora managementkonsulter, som ger sina perspektiv på vad det innebär att vara rådgivare på Cordial och på vilket sätt Cordial sticker ut som arbetsgivare inom branschen.

Emelies nuvarade roll som Manager innebär att hon kan ta rollen som projektledare, metodcoach, affär- och verksamhetsarkitekt och facilitator i utvecklingsprojekt inom verksamhet och IT. Emelie designar och realiserar den förändring som krävs för att nå uppsatta mål och möta krav – oavsett om förändring triggas av nya affärsmodeller, nya krav från kund eller regulatoriska krav. Det kan innebära att etablera ny organisation eller att driva förändringsinitiativ för utveckling av verksamheten. Emelie ingår också i Cordials mentorsteam som arbetar för att utveckla Cordial utifrån ett team- och individperpektiv. Som mentor har Emelie medarbetaransvar med fokus på att coacha, handleda och stötta ett antal rådgivare i deras individuella utveckling och målsättning. Vidare är Emelie med och driver Process Innovators of Sweden, ett nätverk startat av Cordial för kvinnor inom affärs-och verksamhetsutveckling.

Fredrik klev in under 2021 och förstärkte teamet med sin spetskompetens inom hållbarhet. Hans roll som Sr Manager Sustainability Transformation innebär att vara rådgivare med fokus på att hjälpa kunder med deras förflyttning inom hållbarhetsområdet. Största delen av sin tid arbetar Fredrik i kundprojekt, men även med försäljning – något som ingår som en självklar del hos alla på Cordial oavsett roll och ansvar. Alla säljer har blivit en ledstjärna för att vinna tillsammans. Fredrik är också ansvarig för att utveckla Cordials kunderbjudande inom Sustainability Transformation tillsammans med hållbarhetsteamet på Cordial.

Transparens och delaktighet i utvecklingsarbetet

“Entreprenöriellt mod, vilja att lyckas som ett team tillsammans med våra kunder, uppmuntrande och ständigt kastade kärleksbumeranger”.  Så beskrivs Cordial av Fredrik, som efter fyra år i linjeroller kände en önskan att komma tillbaka till konsultbranschen. Som rådgivare på Cordial  får man chansen att utvecklas och samla nya kompetenser, menar han och får medhåll från Emelie. Hon lyfter Cordials performance management-process som bygger på självledarskap genom att individen sätter sina egna utvecklingsmål; som person, i sin arbetsroll och  för att nå verksamhetens gemensamma mål. Emelie lyfter också den transparens och delaktighet som finns i att utveckla företaget – exempelvis deltar hela teamet, oavsett roll och senioritet, aktivt i affärsplaneringen för nästkommande år.

Jag gillar omväxlingen av att, utöver kundprojekt,  få utbilda på vårt certifieringsprogram, utveckla metod och driva nätverk för kvinnliga affärs- och verksamhetsutvecklare

– EMELIE PEIPPO

Emelie tillägger att det finns stor möjlighet att påverka sin egen utveckling och variationen av arbetsuppgifter. Personligen värderar hon omväxlingen högt där hon utöver kundprojekt utbildar på Cordials certifieringsprogram, utvecklar metod och driver nätverk för kvinnliga affärs- och verksamhetsutvecklare.

Laget framför jaget

På frågan vad som skiljer Cordial från andra arbetsgivare så är Emelie och Fredrik samstämmiga, kulturen. En stark teamkänsla, öppenhet, goda intentioner och positiv feedback-kultur är bara några av de saker som kommer upp för att sätta ord på kulturen. Att Cordial är en platt organisation med samarbete och kunskapsdelning över senioritetsgränserna bidrar också till den laganda som finns.

Vår modell är riggad för att motverka vassa armbågar

– FREDRIK GUSTAFSSON

Att vinna tillsammans är principen som genomsyrar allt arbete på Cordial vilket uppfattas genuint av dem som möter oss, säger Emelie. Fredrik instämmer och tillägger: “Det finns ett väldigt stort fokus på laget framför jaget. När vi vinner eller förlorar så gör vi det tillsammans”. Han berättar också att den interna modellen är riggad för att motverka vassa armbågar och att det inte finns resultatenheter som slåss om försäljning eller resurser.

Verklig förändring och genomförandekraft

Cordial vill bidra med förändring på riktigt genom att både erbjuda utbildning och vara delaktiga i kundprojekt hela vägen in i mål. Den interna affärsmodellen bygger på att skapa rätt förutsättningar för kunden att själv driva sin utveckling och ta plats i förarsätet. Enligt Emelie särskiljer det Cordial från andra bolag i branschen, och är helt avgörande för att nå framgångsrik transformation.

Fredrik lyfter Cordials tydliga och välutvecklade ramverk och metoder som finns att luta sig mot. Samtidigt är det viktigt att kunna anpassa dem till kundens unika behov och inte försöka pressa på en ”one-size fits all”- lösning. Där anser Fredrik att Cordial är flexibla och duktiga på att lyssna in sina kunder. En fördel mot större konsultbolag är att Cordial är snabbfotade och att man slipper onödig byråkrati och administration, säger Fredrik.

20 år i backspegeln och blicken framåt

Om 10 år så tror båda att bolaget har vuxit en hel del men att “alla känner alla”-mentaliteten fortfarande är en självklarhet och att verksamheten bedrivs utifrån de kulturella principerna som gör Cordial unikt. Emelie ser bolaget som en fortsatt ledande förebild inom modern affärs- och verksamhetsutveckling som rankas högt bland kollegorna i branschen av både kunder och blivande medarbetare.

“Jag tror genuint på vår metod och vårt ramverk Traction som kontinuerligt vidareutvecklas för att förbli det robusta transformationverktyget av verksamheter som det är idag”, betonar Emelie.

Fredrik förutspår att hållbarhet kommer vara helt integrerat i alla uppdrag som görs i framtiden. “Vi kommer att ha utvecklat vårt eget ekosystem och ha ännu fler samverkanspartners både i Sverige och internationellt och vi kommer leverera värde till våra kunder på helt nya sätt”.

Vill du bli en del av teamet?

Kolla in lediga tjänster eller skicka en spontanansökan.

Mer om Emelie och Fredrik

Emelie Peippo, Manager & Mentor | Cordial

Emelie har arbetat på Cordial sedan augusti 2014. Då klev hon in i rollen som Enterprise Architect och har sedan dess haft rollerna Senior Consultant och nu Manager. Sedan 2020 är Emelie även mentor till ett antal medarbetare.

Innan hon kom till Cordial arbetade Emelie som verksamhetsmodellerare på ett annat konsultbolag och hon har även haft linjeroller inom inköp, produktionsplanering, distribution och export. Hon är utbildad högskoleingenjör inom Industriell organisation och ekonomi med inriktning Logistik och ledning från Jönköpings tekniska högskola.

Fredrik Gustafsson, Sr Manager Sustainability Transformation | Cordial

Fredrik är ett av Cordials senaste tillskott och har varit en del av teamet sedan 2021. Han är i grunden civilekonom från Linköpings universitet och har en lång konsultkarriär från ett stort managementkonsultbolag där han framförallt jobbat med processer, organisation och styrning.

De senaste åren har Fredrik riktat in sig på hållbarhetsfrågor, bland annat som hållbarhetsspecialist på Skandia och närmast innan Cordial som hållbarhetschef på MTR Nordic.