Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

I samarbetet mellan IT och verksamheten finns förändringsnycklarna

IntervjuUtbildning
I samarbetet mellan IT och verksamheten finns förändringsnycklarna
Johan Söderberg har arbetat med verksamhetsutveckling riktat mot teknik och IT som möjliggörare i 15 år. I sin roll som verksamhetsarkitekt, verksamhetsanalytiker och kravledare både som anställd och konsult har han sett en mängd utvecklingsmetoder präglade av olika branscher och frågeställningar. Sedan 2021 arbetar han som rådgivare och affärsarkitekt på Cordial och driver digitala transformationer tillsammans med Cordials kunder. Som ansvarig för Cordials erbjudanden inom digitalisering har Johan drivit arbetet med att designa en fokusutbildning på temat Affärsdriven IT-utveckling där han också är en av huvudinstruktörerna. 

 

Vilka metodskillnader för affärsdriven IT-utveckling har du sett mellan branscher och olika typer av organisationer?

Jag har erfarenhet av digitaliseringsprojekt inom bland annat detaljhandel, bank/finans och offentlig sektor. Arbetssätten på hur verksamhet och IT samarbetar skiljer sig kraftigt mellan olika branscher. Arbete med krav skiljer sig dessutom beroende på om organisationen driver egen utveckling, anpassar standardsystem, upphandlar tjänster, eller en kombination av dessa. Det skiljer sig också mellan kund och leverantörssidan. Trots det finns det många angreppssätt och metoder som marknadsförs som universallösningar, men min erfarenhet säger att dessa metoder ofta behöver anpassas efter just organisationens egen situation och kontext.

I allt större utsträckning förväntar sig konsumenter och brukare att kunna möta och konsumera tjänster och produkter digitalt. Modern affärsutveckling möjliggörs till stor del av IT-utveckling och digitalisering. Går det fortfarande att prata om en skillnad mellan ”verksamheten” och ”IT”?

Det är få organisationer som verkligen har lyckats att få verksamheten och IT att jobba så nära så att de upplevs som samma sak. Det är inte heller säkert att det är rätt väg att gå, exempelvis när man arbetar med standardsystem. Därför är det viktigt att välja approach utefter om det är ett område där man vill skilja sig ifrån sina konkurrenter eller utveckla stödfunktioner som ser likadana ut hos alla aktörer, som kundfakturering eller kortbetalningar.

En framgångsfaktor oavsett situationen är att IT-funktionen och verksamheten förstår varandra och lyckas samarbeta.

En framgångsfaktor oavsett situationen är dock att IT-funktionen och verksamheten förstår varandra och lyckas samarbeta. Att beskriva verksamheten utifrån ett verksamhetsperspektiv utan att för den delen beskriva hur den ska implementeras i tekniken är en viktig aspekt för att kunna samarbeta väl med sin IT-leverantör, men det är också nyckeln till att bedriva effektiv affärs- och verksamhetsutveckling.

Vad bidrar du med som instruktör i den kommande utbildningen och vad kan deltagarna förvänta sig?

Bredden på de olika situationer som jag har jobbat i. Det finns många metoder, arbetssätt och knep som fungerar jättebra inom en organisation, men inte alls i en annan. För att uppnå önskad effekt av arbetet behöver rätt förutsättningar skapas. I kursen tittar vi på olika situationer inom affärsdriven IT-utveckling och vad man behöver fokusera på i dem. I verkligheten förekommer ofta hybrider där medarbetarna måste kunna identifiera vilka förutsättningar som är relevanta i det dagliga arbetet. Inom ramen för denna utbildning r du öva på att anpassa de metoder och verktyg som vi presenterar till just din verksamhet. 

Läs mer om utbildningen och boka din plats