Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

I huvudet på en verksamhetsarkitekt

IntervjuKarriär
I huvudet på en verksamhetsarkitekt

Möt Henrik Engström, rådgivare hos Cordial sedan 2013 med erfarenhet av flertalet uppdrag i gränslandet mellan vad som brukar kallas affärsarkitekt, enterprise architect och verksamhetsarkitekt.

Vad är verksamhetsarkitektur?

Verksamhetsarkitektur används för att förklara och designa men också styra och följa upp utvecklingsinitiativ. På Cordial är arbetet med verksamhetsarkitektur ett sätt att skapa strukturerade beskrivningar av verksamheten med olika perspektiv. Till exempel förmågor, processer, information, organisation samt IT-system och applikationer.

Vad innebär det att vara verksamhetsarkitekt hos Cordial? 

I rollen som verksamhetsarkitekt arbetar vi i transformationer hos våra kunder med att utifrån strategier och externa krav utforma och utveckla verksamhetens processer, information och system i samverkan där målsättningen är att hjälpa verksamheten att möta nya omvärldskrav.

 Att arbeta som verksamhetsarkitekt på Cordial innebär att ta ett helhetsperspektiv på våra kunders verksamhet, både i detaljeringsgrad från strategi till realisering och i olika aspekter av en verksamhet som till exempel arbetssätt, informationsstrukturer, roller och ansvar och IT-system. Ett viktigt grundsynsätt hos oss är att verksamhetsarkitekturen är ett verktyg att använda i transformationer av verksamheter, inte ett ändamål i sig.

Vad krävs för att vara verksamhetsarkitekt?

Att vara verksamhetsarkitekt kräver en viss erfarenhet av företag och organisationer för att kunna staka ut vägen och omvandla strategier till aktiviteter. Men som junior verksamhetsarkitekt kan du lära dig väldigt mycket och fort genom att börja ditt arbete med fokus på att kartlägga existerande strukturer och på så sätt bygga upp en kunskap om verksamheten, som behövs inför en transformation. Och samtidigt lära dig väldigt mycket om hur verksamheter fungerar.

Vad är mest intressant med att arbeta som verksamhetsarkitekt?

Det som är mest intressant med att jobba som verksamhetsarkitekt på Cordial är att få möta olika verksamheter med olika utmaningar och att få vara med och påverka så att de kan genomföra sina transformationer och nå sina mål.  Jag får ofta tillfälle att arbeta med frågor som rör helheten, vilket med min bakgrund som systemvetare är väldigt intressant.


Vill du också bli en del av teamet?

Se lediga tjänster här.