Din integritet är viktig för oss Vi använder cookies för att hjälpa oss förstå hur du som besökare använder webbplatsen, så att vi kan förbättra den. Klicka på "Acceptera cookies" för att acceptera detta, eller klicka på "Avvisa cookies", så kommer ingen information om dig att registreras eller sparas. Läs mer

Agil affärsplanering i en disruptiv omvärld

InspirationRådgivning
Agil affärsplanering i en disruptiv omvärld

“Tyvärr, det är svårt att hitta en tid för ett möte under de närmaste veckorna, vi är inne i vår affärsplaneringsprocess”

En inte helt ovanlig kommentar så här i september. Känner du igen dig?

Vi förstår och accepterar att det innebär att alla utvecklingsaktiviteter utom de absolut nödvändigaste pausas till dess att affärsplaneringsprocessen och den tillhörande budgetprocessen är klar. Vi håller lite på de där nya idéerna tills dess att besluten är fattade och vardagen rullar på igen. I bästa fall handlar det om några veckors paus, i värsta fall kan det ta månader.

Att det är viktigt att vi har tydliga mål för hur vi vill utveckla vår affär och vad vi vill uppnå under de kommande 6, 12, 18 månaderna kan vi alla skriva under på. Men hur gör vi det utan att förlama vår verksamhet i flera veckor?

Vi måste ständigt affärsplanera och omplanera. Förändringstakten har aldrig varit så hög som nu och det har aldrig varit viktigare att på riktigt förstå den kontext i vilken ett företag verkar. Att hela tiden, inte bara en gång per år, utmana och utveckla den egna verksamhetens strategier och mål för att förbli relevanta för dagens och morgondagens kunder.

För att kunna göra det måste vi ha ett tydligt och gemensamt syfte, en tydlig och gemensam vision, en ledstjärna att sträva mot. Vi behöver förstå de disruptiva krafter som kan påverka vår befintliga bransch och som kan förändra de grundläggande spelreglerna som präglat den. Disruptiva krafter öppnar upp för nya möjligheter, men bara om vi ser dem i tid och har byggt in verklig förändringsförmåga och flexibilitet i vår verksamhet – det skapar förutsättningar för oss att ta tillvara på möjligheterna innan det är för sent.

Affärsplaneringsprocessen ska inte vara något som stannar upp verksamheten utan en ständigt pågående process där vi utvärderar, omvärderar och justerar våra gemensamma mål, gör vägval som skapar förutsättningar för gemensamt fokus och hög genomförandekraft. Lägg inte nya idéer på hyllan, låt dem vara en del av processen.

LISE TORMOD
VD på Cordial