BAN – The Cordial Business Architect Network

Business Architect Network (BAN) är ett nätverk som består av Certifierade Affärsarkitekter. Medlemsskapet är gratis och erbjuds till alla som genomför något av Cordials två certifieringsprogram – Certified Business Architect och Business Transformation Architect. Syftet med nätverket är att främja kunskapsutbyte och stimulera diskussionen om modern affärsutveckling, affärsarkitektur och affärsmodeller. Nätverket syftar även till att stärka och utveckla affärsarkitektens roll.

Nätverket startades 2007 av affärsarkitekturens upphovsmän Linus Malmberg och Björn-Erik Willoch. Sedan dess har nya affärsarkitekter certifierats varje termin och idag består nätverket av närmare 500 personer.