0

In business sustainability, the Doers of today will be the Winners of tomorrow

The business case for adopting a sustainable business strategy is solid. Beyond the obvious efficiency gains that can be found in ongoing operations there are prospects of gaining a more [...]

0

Boktips: Löparens hjärta av Markus Torgeby

“Our natural talents and passion, the things we truly love to do, last for a lifetime. But all too often, our talents go untapped.” De kloka orden uttalades av Mark Twain och fångar på ett [...]

0

It is your responsibility to unleash your own potential

Whatever your field of business, it is an imperative strategic advantage to have the best talents working as one, committed to a purpose and fully engaged. At Cordial we acknowledge that All [...]

0

Vår tredimensionella värld

En uppfattning som delats av många människor under delar av vår historia är att jorden är platt. I teorin hade man redan innan vår tideräkning börjar klarat av att motbevisa detta påstående, [...]

1

Meningen med livet – en utmaning för näringslivets ledare

Det är mitt i augusti och sommaren går mot sitt slut. Gradvis förflyttas fokus från grillmenyer och badtemperaturer till finansiella nyckeltal och projektstyrning – vardag i det moderna [...]

0

Jättarna positionerar sig för slaget om det smarta hemmet

Det smarta hemmet har det redan talats om i flera år, och det är inte svårt att se vilka besparingar som ligger i att koordinera hemmets energiförbrukning genom kommunikation mellan de system som [...]

0

Zappos väljer holoarki framför hierarki

Ledare som är medvetna om konventionella organisationers begränsningar känner också i regel till vilka alternativ som finns till hands, men få går hela vägen när det kommer till att förändra sin [...]

0

Behöver finansbranschen äkta människor?

Efter att ha bevakat finansbranschen i några år kan jag konstatera att det är ett resonemang som nästan alltid kommer igen när man diskuterar banker och försäkringsbolags affärsmodeller. Det [...]