0

Most disruptive news of week 40

Ikea enters ‘Gig Economy’, Airbus going for the TaaS economy and online shopping add AR-technology. Enjoy this weekly feed of inspiring, interesting and intellectual articles and news, with a [...]

0

En framtidssäkrad IT-organisation

Många IT-avdelningar genomgår just nu en transformation. Digitaliseringens framfart har snabbt gjort att IT har gått från att vara en stödfunktion till att vara en central del i nästan all [...]