0

Resan mot hållbarhet börjar med genomförbara strategier

Mer än någonsin anses hållbarhet ingå i kärnverksamheten. Ändå skapas ofta hållbarhetsstrategin som en separat entitet ifrån de övriga affärsstrategierna. Genom att separera dessa blir det inte [...]

0

Ett programkontor möjliggör en lyckad transformation

Endast 30 procent av alla transformationsprogram lyckas. Även om orsakerna till denna låga grad av framgång är komplexa är det oftast inte på grund av dåliga strategier som företag misslyckas. [...]