0

Varför ger ledarskapsträning så liten effekt? Del 3

Barriärer för utveckling av tillit: Case 2 – Budgetstyrning Kunskapsläge Som jag har redogjort för i mina två första artiklar i denna serie har ett företags organisatoriska strukturer en [...]

0

Varför ger ledarskapsträning så liten effekt? del 2

Barriärer för utveckling av tillit: Case 1: Målstyrning  Kunskapsläge I min inledande artikel i denna serie lyfte jag fram hur studier har visat att investeringar i ledarskapsträning och önskade [...]

0

Varför ger ledarskapsträning så liten effekt?

I oktobernumret 2016 av Harvard Business Review skriver Michal Beer, Magnus Finnström och Derek Schrader i sin artikel ”Why Leadership Training Fails – and What to Do About It” att företag och [...]