In Affärsmodellen, Affärsmodellspaning, Events

Det råder inget tvivel om att den svenska mediabranschen genomgår en turbulent förändring. Den digitalisering som pågått i mer än tio år har i grunden skakat om förutsättningarna på marknaden.  Papperstidningarna tappar stadigt läsare och många sneglar mot play-kanaler, såsom Netflix och HBO, på bekostnad av den traditionella TV-tablån. Vi som konsumerar media, såsom nyheter och TV-serier, är väldigt ovilliga att betala för det. I alla fall för de traditionella kanalerna som har varit, och i stor utsträckning fortfarande är, branschens ryggrad.

För de stora mediehusen har detta förändrade beteende inneburit minskade annonsintäkter och överlag har hela mediebranschen brottats med låg tillväxt under en längre tid nu. Det står klart att de måste hitta nya vägar för att återigen driva på utvecklingen. Musikindustrin har gått igenom en liknande förändring. Mellan åren 2002 och 2011 halverades musikmarknadens storlek[1]. Där har digitala kanaler och företag med nya affärsmodeller såsom Spotify lyckats vända branschens utveckling. Mediebranschen står med båda fötterna mitt i en liknande förändring.

Genom denna turbulens har ett svenskt mediebolag gått starkt och visat stadig uppgång: riskkapitalbolaget Aggregate Media. Bolagets affärsidé är enkel men iögonfallande; de investerar i små och medelstora bolag med mediautrymme som expansionskapital. Mediautrymme är för många mindre bolag en av de största kostnadsposterna vid en kraftig expansion. För dessa bolag innebär en ökad marknadsföringskostnad en stor risk och osäkerhet vilket kan underminera likviditet och soliditet, en risk som gör att de i vissa fall inte fullt ut kan utnyttja den potential som kan uppstå i en marknad. Det är i sådana bolag som Aggregate Media investerar. De erbjuder alltså mediautrymme i utbyte mot en ägarandel i företagen.

Företaget grundades redan 2002 då flera förutsättningar sammanföll och gjorde denna verksamhet möjlig. I slutet av 90-talet hade en majoritet av de större svenska mediabolagen verksamheter som påminner om det Aggregate Media gör idag. Bonnier genom Bonnier Ventures, Stampen genom GP Invest och Schibsted genom European Media Ventures och Hjärta. De var en typ av riskkapitalbolag som bytte mediautrymme mot aktier i unga internetbolag. I och med dotcom-kraschen vid millennieskiftet lades alla dessa bolag ner. Det var en följd av flera svårigheter. Dels så fanns det en problematik i att mediabolagen hamnade på båda sidor av affären.. I och med att de blev delägare i sena egna annonsörer uppkom en viss problematik då de konkurrerade mot andra annonsörer. Det fanns även en problematik i att mediabolagen också var tvungna att agera ägare och förvaltare vilket medför ett stort ansvar och denna kompetens fanns inte in-house vid tillfället. Det var helt enkelt inte dessa bolags arena och 2001 hade i princip alla lagt ner verksamheten.

Grundarna av Aggregate Media såg värdet och potentialen i affärsmodellen. Företagets VD Patrik Rosén, entreprenör och tidigare grundare av Sprays mediaverksamhet, förklarar: ”Vi tyckte att det här var något bra. Vi skrapade helt enkelt ihop resterna och tänkte att vi kunde göra på något annorlunda sätt”. Lösningen blev att driva bolaget som en fondmodell, där ett antal större mediabolag blev delägare i ett antal fonder tillsammans med Aggregate Media som i sin tur delegerade förvaltningsuppdraget till managementbolaget Aggregate Stockholm AB.

Grundarna agerade även på ett gap i marknaden. När IT-bubblan sprack sjönk annonseringen i media med drygt 20%. Detta öppnade dörren på vid gavel för Aggregate Media – på något sätt skulle ju annonsutrymmet fyllas. Grundarna, med tidigare erfarenhet från både media- och industrivärlden såg möjligheten och tog den. Rosén framhäver att en framgångsfaktor var just att de redan hade erfarenhet av den här typen av verksamhet från tidigare uppdrag men även att en viktig styrka låg i att de själva hade erfarenhet från startup-världen; ”ska man investera i entreprenörer bör man vara entreprenör själv”.

I takt med att konsumtionsmönstret av media har förändrats har även Aggregate Media varit tvungna att anpassa sitt erbjudande för att möta nya utmaningar. Både medieklimatet och portföljbolagen ser olika ut idag jämfört med starten 2002. ”Man måste hela tiden ligga i framkant. Trots att e-handel i grunden är rätt så basalt så ser vi en stor skillnad i hur marknadsföring och betalning går till. Idag sker det mot prestation medan det tidigare var centrerat kring displayannonsering” berättar Rosén. ”Det är även så att vårt fokus har gått från att enbart vara fokuserat på business to consumer till att även innefatta business to business bolag”.

Till dags dato har Aggregate Media investerat i över 150 bolag, varav man har gjort exit i ungefär två tredjedelar av bolagen – exit som då på ett sätt varit ren vinst eftersom man inte stoppat in något monetärt kapital i bolagen. Bland portföljbolagen finns t.ex. elcykeldistributören EcoRide, hörlurstillverkaren Jays och livsmedelsdistributören MatHem. Företagets struktur har också växt och idag går de flesta svenska mediahusen genom Aggregate Media. Konceptet var helt unikt i Sverige fram till för ett par år sedan då företaget fick mycket uppmärksamhet genom en artikel i The Economist. Rosén berättar att företag från hela världen hörde av sig och visade intresse efter det, men att det svenska fenomenet hittills enbart spridit sig till Tyskland och Frankrike, vilket öppnar för planer kring internationell expansion.

Det är möjligt att vad som verkligen krävs för att den här typen av affärskoncept ska sprida sig är ett tydligt proof of concept, vilket Aggregate Media är på väg att bli. Det omvärldsfaktorer som behöver falla på plats är framförallt välutvecklade annonsmarknader samt ett bra småföretagsklimat – två förutsättningar som för tillfället är under god utveckling i Sverige.

Med detta sagt kommer Aggregate Media inte själva att kunna rädda mediabranshcen undan de utmaningar som kommer med en förändrad intäktsstruktur. Rosén sammanfattar läget på bästa sätt: ”Vi är nog inte räddningen. Men däremot är det en intäktsmöjlighet och ett sätt för media att ställa om. Vi är en del av lösningen”.

[1] Grammofonleverantörernas förening, rapporter 2003-2014

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.