In Business Model Finance, School of Management

I somras läste jag boken ”Business model generation”. Aldrig skulle jag ha trott att affärsmodeller var så spännande. Men intresset var väckt och också tanken att göra ett evenemang om affärsmodeller. Nu är det verklighet. Tillsammans med Cordial gör Finansliv nu en eftermiddag – Business Model Finance – om utmaningar för affärsmodeller inom finansbranschen.

Utmaningar saknas inte. Jag har de senaste månaderna pratat runt med tunga företrädare för branschen för att få syn på vad som upptar affärsutvecklarnas sinne.

Den ena utmaningen kommer från kunderna. De börjar bete sig annorlunda. Det handlar om till exempel att shoppa runt på webben efter billigaste sakförsäkringen eller bolånet och att hålla kontakt med banken via mobilen. Behövs kontoren? är en fråga som skapar huvudbry på många håll. Ja, säger kontorsivrare som Handelsbanken och Länsförsäkringar. Nej, säger webb-banker som Nordnet och Avanza, kunderna kommer att vilja göra sina ärenden själva och vill inte betala mer än nödvändigt.

Den andra stora utmaningen står lagstiftarna för. Kontorsfrågan får en extra dimension när frågan om flytträtt av pension kommer in. Här tror nämligen många, till exempel Christoffer Folkebo som är VD på försäkringsmäklare Max Matthiesen att banker med kontor blir vinnare. När bankerna kan locka med billigare bolån om man flyttar sin pension så vinner de som har distributionen ordnad (som bankernas egna livbolag), medan pensionsbolag som varken får icke-valskunder eller har kontorsnät kommer att förlora.

Den eventuellt utökade flytträttens konsekvenser för livbranschen är ett tema vi kommer att ta upp med förmedlarna på Business Model Finance. Försäkringsförmedlarna har också hotet om provisionsförbud att förhålla sig till, som – om det kommer – förändrar affärsmodellen radikalt.

En annan del av marknaden där kundernas beteende påverkar är de som arbetar med de mest förmögna kunderna. När aktiviteten på börsen minskar och courtagen sjunker blir det svårare att hålla lönsamheten uppe för private banking-bolagen.

När det gäller mindre kapitalförvaltare och fondbolag tror många på sammanslagningar eftersom regelbördan blir tung att bära för den som är liten.

Generellt nämner de flesta av branschens bolag den stora regelmängden som ett hot mot framtida lönsamhet och som något som också kan påverka affärsmodellen. Varje nytt regelverk, som Solvens 2 på försäkringssidan och Basel 3 på banksidan, kräver stora IT-investeringar och expertkompetens. Ska man dessutom hålla mer kapital så ökar kostnaderna. Hittills har effektivisering varit bankernas motvapen och stora sparpaket har genomförts i flera storbanker. Men när det inte räcker finns risken att kostnaderna behöver vältras över på kunderna om inte aktieägarna nöjer sig med lägre avkastning.

Men kundernas digitala beteende är givetvis inte bara ett hot. Hans Jacobson som är Sverigechef för Nordea talar om de möjligheter digitaliseringen ger när det gäller att skapa mer individuella erbjudanden. Lite som de erbjudanden som kommer med Ica-kortet. Banken kommer att veta mycket om vår ekonomiska situation och våra transaktioner och kommer att kunna erbjuda relevant rådgivning på individnivå.

Det pågår en dragkamp, mellan de som vill ha helkunder och erbjuder ett brett sortiment och de som är mer nischade och kan konkurrera med unika erbjudanden och lägre priser. Det kommer mycket innovation från de små. Ett exempel är iZettle där expansionschefen Björn Lindberg berättar om hur de helst anställer chefer från andra branscher än finansbranschen för att cheferna inte ska sitta fast i gamla mönster.

Förändringens vindar blåser genom finansbranschen. Inte konstigt att vi i nästa nummer av Finansliv fotograferar våra intervjupersoner i ett vinddrag och har rubriken ”Håll i hatten” på omslaget där en vindpinad chef står emot blåsten.

Nu återstår att se vem som bygger vindskydd och vem som bygger väderkvarnar.

/Unn Edberg

Chefredaktör Finansliv

Unn Edberg

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.