In Affärsmodellen, Affärsmodellspaning

Om du följer Affärsmodellbloggen har du säkert redan en bra kunskap om vad en affärsmodell är och vad affärsmodellramverket kan användas till. För dig som är ny inom detta tänkte vi ge dig en kort genomgång av vad vi menar när vi pratar om höger- och vänstersidan, värderbjudande samt kostnads- och intäktströmmar.

En affärsmodell är ett konceptuellt verktyg som innehåller en uppsättning komponenter och som beskriver deras inbördes relationer på ett sådant sätt att affärslogiken för en viss verksamhet konkret kan beskrivas.

Affärsmodellen beskriver konkret vad vi erbjuder, till vem, hur vi når dem och hur vi behåller och utvecklar våra relationer samt vilka intäkter vi kan förvänta oss. Den beskriver hur vi tar fram värdeerbjudandet genom processer, kompetenser, strukturer och vad dessa får kosta för att leverera den vinst som vi förväntar oss.

En affärsmodell är alltså inte något fysiskt som verksamhetens högsta ledning sitter och ruvar på utan ett konceptuellt verktyg för att förtydliga logiken i hur verksamheten bedrivs så att alla kan förstå.

Värderbjudande

Värdeerbjudandet är de produkter/tjänster som verksamheten erbjuder sina kunder och kundernas upplevda värde av dessa.

Kund (Högersidan)

Kundsegment är målgruppen för de produkter/tjänster som verksamheten erbjuder

Distributionskanalerna är de kanaler genom vilka en verksamhet når sina kunder, från marknadsföring till distribution av produkter och tjänster

Kundrelationerna är länken mellan verksamheten och de olika kundsegmenten, t.ex. abonnemangsformer, hemsidor, lojalitetsprogram (CRM-program) etc.

Infrastruktur (Vänstersidan)

Kärnprocesserna är de processer som behövs för att kunna leverera valt värdeerbjudande till utvalda kundsegment

Värdenätverket är det nätverk av partners som kompletterar den egna organisationen vid utförandet av affärsmodellen

De nyckelresurser, förmågor och kompetenser som behövs för att leverera valt värdeerbjudande till utvalda kundsegment

Vinsten består av kostnader och intäkter

Affärsmodellens kostnader består av samtliga kostnader förknippade med exekveringen av affärsmodellen, personalkostnader, tillverkningskostnader, overheadkostnader och vinsterna är de intäktsströmmar som värdeerbjudandet genererar från kundsegmenten.

Nu har du precis fått en perfekt grund för att börja analysera din nuvarande affär, affärsidé och verksamhet och strukturera den i affärsmodellens ramverk. Och glöm inte att innovationen som skiljer dig från andra kan rymmas i varje del av affärsmodellen.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.