In Förändringsledning, Förflyttning

Bina surrar i lönnen. Det rogivande ljudet indikerar försommarens ankomst, biodlarnas oroligaste tid.  Vi har just förvissat oss om att våra bin fortfarande har gott om plats i sin kupa – vi vill helst inte hitta hälften svärmandes i ett träd på väg till en bättre boplats. Det blir så arbetsamt att få tillbaka de honungsproducerande husdjuren.

Att välja nytt boende har bina inga problem med, det är en väl beprövad beslutsprocess med tydliga strategier för sökandet (närhet / kvalité) samt enkelt, distribuerat beslutfattande. För om det börjar bli trångt hos bina så har scoutbin till uppgift att ge sig iväg och hitta ett nytt lämpligt näste, och när de hittar ett återvänder de till svärmen för att dansandes övertyga andra scoutbin om nästets förträfflighet. När cirka femton scoutbin är övertygade om samma plats är beslutet fattat. De femton flyger tillbaka till svärmen, sprider sig och meddelar alla om beslut om flytt varpå svärmen följer efter scouterna till sin nya boplats. Det tar ca 4 timmar från behov av nytt boende till flytt genomförd. (!)

Quorum.

Alla vi som arbetar i förändringsprojekt vet att bland det viktigaste för en smidig framdrift av en förflyttning är organisationens beslutsmässighet. Givetvis baserat på goda beslutsunderlag kopplat till strategin, men förmågan att fatta beslut är det som säkrar lyckad transformation.

Förvånande många organisationer fortsätter att toppstyra – ledningen vill vara med och besluta om detaljer i förändringen vilket naturligtvis bidrar till en enorm tröghet, trots att förändringsprojekten ofta syftar till att bli mer snabbfotade för att kunna konkurrera i den föränderliga värld vi alla verkar.  Hur många organisationer går inte i stå och tappar fart och fokus för att ledningen inte ger sina medarbetare mandat att fatta beslut? Eller är det kanske att de inte har strategin klar för sig?

Med tydliga regler för beslutsfattandet, som att se över flera valmöjligheter, uppmuntra fri konkurrens mellan idéerna samt att använda effektiva mekanismer för att minska antalet val, och med en tydlig strategi så kan organisationen fatta beslut decentraliserat.

Omge dig med människor du litar på, skapa förutsättningar för decentraliserat beslutsfattande och våga släppa taget.

Drottningen behöver inte fatta alla beslut, hon litar på att på att hennes medarbetare gör ett värdefullt bidrag.

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.