In Affärsmodellbloggen, Digitalisering

Anette Bohman, specialist inom digitalisering på Cordial ger sin syn på den digitala revolution som vi lever i idag och ger dig 6 steg till hur du formulerar en digital strategi.

Digitalisering har legat mig varmt om hjärtat under många år. Det tog avstamp under min studietid mitten/slutet av nittiotalet då Internet började spridas och bli ett publikt verktyg och en möjliggörare för ett helt nytt sätt för att interagera, ta till sig och dela information. Jag såg en framtid som jag ville vara med och utveckla. Utifrån ett mer kommersiellt perspektiv började min digitaliseringsresa precis vid millennieskiftet då jag började min karriär som konsult. Då i uppdrag att sätta affärsplaner och affärsmodeller för fibreringen av Sverige, dvs hur svenska aktörer skulle kunna bidra till och (så klart) tjäna pengar på att bygga en digital infrastruktur där i stort sett alla svenskar skulle få tillgång till en snabb och stabil internetuppkoppling. Där nånstans, anser jag, började vi skapa förutsättningar för den digitaliseringsrevolution som nu pågår.

Så med det i åtanke vill jag också prova på att etablera en förståelse för vad en digital strategi egentligen bör innehålla. Digitaliseringen påverkar idag hela samhällen och med tanke på var min resa började så är det precis så, vi skapar tillsammans helt nya förutsättningar för samhällen att utvecklas och för individer, företag och även för maskiner att samverka. Jag tror de flesta av oss har förstått att digitaliseringen påverkar oss men jag tror också att många företagsledare fortfarande slits med att på riktigt greppa vad digitaliseringen kan innebära för verksamheten och framförallt hur strategin bör omformuleras för att bli långsiktigt hållbar i en omvärld där tiden mellan överraskningar är rekordlåg.

Jag tror att man i arbetet med att formulera sin strategi bör ta hänsyn till aspekter som är extra relevanta för att lyckas med sin digitaliseringsresa. Egentligen är dessa aspekter inte något unikt för just digitalisering. De är snarare nya marknadskrav och nya sätt att styra sin verksamhet som blir särskilt kritiska för att skapa en förändring; en förändring som ger verksamheten förutsättningar för att överleva i en digital omvärld. Några av dessa aspekter beskriver jag nedan.

Kundcentrering

Har verksamheten inte påbörjat skiftet till en mer kundcentrisk modell är det hög tid! För att optimera kundens upplevelse måste man arbeta utifrån ett ”utifrån-och-in”-perspektiv. Alla värdeskapande processer bör alltid utgå ifrån kunden. Fortfarande är det skrämmande många företag som har ett ”inifrån-och-ut”-förhållningssätt där man istället för att titta utifrån kundens perspektiv, utgår från sina interna processer och produkter när erbjudanden skapas.

Datadrivna beslut

I en digital värld är verksamheter chanslösa om de inte har förmågan att förstå sina kunder och dess beteenden. Då menas inte bara den typ av förståelse och insikter som kan skapas genom ett bra säljteam eller kundcenteragenter som lyssnar på och bemöter kunder dagligen. Dessa kontaktytor och insikter är också centrala men i och med digitaliseringen finns verktyg för att göra en betydligt mer faktabaserad analys. Mäta, mäta, mäta och analysera relevant data för att sedan kunna fatta snabba och korrekta beslut.

IT-överallt

Borta är tiden då IT var en separat enhet och där kraven mellan marknad och IT slussas mellan kravanalytiker och produktchef. IT är en del av allt i en digital värld och måste hanteras därefter. IT som en integrerad del av verksamheten kan vara ett helt nytt strategiskt grepp som inte bara slår på organisation och styrning utan som också kan ge ökade konkurrensfördelar i form av en mer responsiv och flexibel produkt- och tjänsteutveckling.

Flexibilitet

För att en strategi ska vara hållbar behöver den vara flexibel. Med flexibilitet menas att skapa en affärsmodell som är anpassningsbar. Det kan innebära en komponentbaserad erbjudandeportfölj som justeras och skräddarsys utifrån efterfrågan. Eller så innebär flexibiliteten ett stort nätverk av leverantörer och partners för att förbättra sitt förhandlingsläge. Det finns många aspekter av flexibilitet men den kanske allra viktigaste är att strategin i sig måste innehålla en viss dos av flexibilitet. Ett agilt förhållningssätt till strategiska mål måste tillföras för att förbli relevant över tid. Mål kan därför med fördel formuleras som en riktning kring hur verksamheten skall uppnå digitalisering och konkurrenskraft inte exakt vad som skall uppnås.

Innovation

Att inte säkra sin innovationskraft är lika med att missa hela digitaliseringstrenden. En digital transformationsresa handlar inte om en engångsinsats utan om att kontinuerligt säkra att innovationskraften ska fortleva. En digital hållbar strategi handlar till stor del om att våga utforska och att göra det hela tiden framåt.

Styrning

Slutligen så måste styrningen ses över. För inget av ovanstående kan någonsin ske om det inte finns rätt förutsättningar på plats. Förutsättningar skapas genom rätt typ av verksamhetsstyrning och uppföljning. Finns det inga incitament för att utforska, innovera och testa nytt så kommer troligtvis aldrig innovationen ske. I strategin måste det finnas tydliga prioriteringar för att sätta kunden i centrum annars kommer kunderna att (fortsätta att) drabbas. Styrningen och uppföljningen måste tillåta tillfälliga glapp i tillväxt och lönsamhet om det krävs. Och det krävs ofta ett litet ”hack i kurvan” och uthållighet för att ta ett disruptivt tag om sin strategi och skapa en bättre position för framtiden.

Arbetet med en digitalt hållbar strategi kan kännas rejält utmanande för det kräver beslutsamhet och en rejäl dos av mod, men det är genom strategin som förutsättningarna skapas för att möta digitaliseringen på allvar.

/Anette Bohman, Specialized Manager within Digitalization, Cordial

 

Tiden är inne för de nya digitala affärsmodellerna. På Cordial ser vi på digitalisering utifrån alla dimensioner i affärsmodellen och har utvecklat en metodik för att komma igång med den digitala transformationsresan. Läs mer om digitalisering och kickstarta din digitala transformationsresa.

Recommended Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.