0

Disruption feed 2021 #7 – Careful what you drink, cameras filtering by “race”, and Saudi Arabia invests in video games

0

Disruption feed 2021 #5 – Streaming dominates traditional film, China aims for carbon neutrality by 2060 and Starlink already has 10,000 users

0

Resan mot hållbarhet börjar med genomförbara strategier

Mer än någonsin anses hållbarhet ingå i kärnverksamheten. Ändå skapas ofta hållbarhetsstrategin som en separat entitet ifrån de övriga affärsstrategierna. Genom att separera dessa blir det inte [...]

0

Disruption feed 2021 #4 – Gamestop stock rally and updated laws for autonomous vehicles