0

Disruption feed 2020 #39 – Energy in the 21st century, rebuilding from scratch and aircraft enginge as a service limited by the pandemic

0

Disruption feed 2020 #37 – The next catastrophe, phones in trees and Zoom growth exceeds high expectations

0

Vi kommer att behöva lära hela livet

0

Så faciliterar du effektivt med hjälp av Ipad