0

Har vi ett digitalt hållbart förhållande mellan maskin och människa?

Vi står inför och är mitt uppe i en gigantisk revolution. Även om det kan ogillas att dra paralleller och jämförelser till historiska händelser då varje tid och era har sina egna unika [...]