In HBR Highlights

Välkommen att ta del av guldkornen ur Harvard Business Review. Cordials Mats Svanberg väljer ut och sammanfattar det bästa från HBR för juni på temat Managing the 24/7 Workplace: “Always available” cultures breed problems. Here’s how to handle them.


How to Preempt Team Conflict

En mycket intressant artikel som tar upp något som de flesta av oss upplevt, nämligen konflikter inom ett team. Här talar man om både bra, dåliga och destruktiva konflikter. De bra konflikterna är ofta avgörande för att få fram de bästa lösningarna, ingen vill leda en grupp ja-sägare. De dåliga och destruktiva konflikterna hindrar arbetets väg framåt och omöjliggör ett bra resultat. För att råda bot på detta har författarna kommit fram till ett arbetssätt där man redan i början av ett projekt pratar igenom gruppens olikheter för att på så vis förekomma framtida negativa konflikter och främja de positiva. Metoden går ut på att teamledaren faciliterar samtal där man fokuserar på hur gruppens medlemmar talar, beter sig, tycker, tänker och hur de ser ut.

https://hbr.org/2016/06/how-to-preempt-team-conflict

Wicked-Problem Solvers

Idag krävs att vi jobbar tvärs över flera branscher och kunskapsområden för att knäcka de mest komplexa affärsproblemen. För att lyckas med detta krävs team bestående av individer med olika perspektiv på hur problemlösning ska gå till. Sådana team leder oftare till interna konflikter och måste därmed ledas på nya sätt för att uppnå de avsedda resultaten. Genom att främja ett adaptivt mind set, möjliggöra kunskapsutbyte mellan individerna samt uppmuntra till kollaborativ innovation kan dessa team nå framgång trots sina utmaningar.

https://hbr.org/2016/06/wicked-problem-solvers

M&A: The One Thing You Need to Get Right

Den här artikeln tar avstamp i förra årets rekord i antal företagsförvärv och det faktum att 70-90 procent av alla förvärv är rena förlustaffärer. Ett exempel på detta är Nokias mobiltelefonaffär som köptes av Microsoft 2014 för 8 miljarder dollar och som förra året skrevs av med 96 procent av sitt ursprungliga värde. Författaren till den här artikeln menar att den största anledningen till de många misslyckandena är att bolagen köps på spekulation samt att den stora konkurrensen om objekten gör att många betalar ett överpris. Självklart presenteras även en hypotes på lösning i artikeln:

  • ”Be a smarter provider of growth capital.
  • Provide better managerial oversight.
  • Transfer valuable skills to the acquisition.
  • Share valuable capabilities with the acquisition.”

https://hbr.org/2016/06/ma-the-one-thing-you-need-to-get-right

Managing the High-Intensity Workplace

En osjälvisk hängivenhet till jobbet har visat sig vara skadligt både för individen och organisationen. Författarna till den här artikeln har identifierat tre strategier som används av anställda inom krävande branscher och de risker dessa är kopplade till. För att bygga en hälsosammare och produktivare kultur bör chefer agera förebilder genom att själva leva sunda liv på och utanför jobbet. Man bör även premiera anställda för deras resultat snarare än tiden de lägger ner på jobbet samt ställa krav på rimliga arbetstider och att de anställda som jobbar mycket tar ut semester.

https://hbr.org/2016/06/managing-the-high-intensity-workplace

Vi på Cordial önskar er en trevlig sommar!

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.