Martin Nilsson Diehl

Martin har bakgrund inom försvarsmakten och har under hela sitt yrkesliv arbetat i närheten av eller direkt med verksamhetsutveckling i såväl små som stora företag. Han har mer än 10 års erfarenhet inom process, verksamhetsarkitektur samt uppbyggnad och drift av PMO -funktioner och har utfört olika uppdrag hos kunder som t.ex. Preem AB, DHL Global Forwarding och Monyx/Hjerta koncernen. Martin har stor erfarenhet att arbeta enligt Cordials ramverk, PEJL, PM3, DePict, Prince 2, DeMaic. Han är utbildad på Marinens Officershögskola och senare Data och systemvetenskapliga linjen under 3 år med inriktning IT Management på Stockholms Universitet.

Terry RoachJakob Lageryd