Lise Tormod

Lise är Cordials vd, en driven navigatör, efterfrågad projektledare och facilitator som hjälper kunderna att ta sig snabbt, smart och säkert genom komplexa strategi- och transformationsarbeten.

Lise har en tung meritlista som stöd till ledningsgrupper i att stötta dem i att utforma nya strategier, designa innovativa affärsmodeller och kundcentriska erbjudanden samt utforma moderna, hållbara och flexibla organisationer och processer.

Lise uppskattas av kunderna för sin förmåga att snabbt förstå en verksamhet och den bransch i vilken de verkar samt för sitt pedagogiska och lösningsorienterade sätt att leda och ena en grupp mot ett gemensamt mål, oavsett om det är en tydligt definierad projektleverans eller en mer omfattande förändringsprocess inom hela eller delar av verksamheten.

Lise har under sina år på Cordial varit projektledare eller deltagit i fler än 300 projekt för över 100 olika kunder i en rad olika branscher.

Henrik Engström