Linus Malmberg

Linus Malmberg har varit rådgivare till företag och organisationer i 20 år. Han har lett och varit stöd i transformationsarbeten för små spjutspetsföretag och stora koncerner såväl i Sverige som internationellt. Gemensamt för uppdragen har varit behovet att ställa om till nya förhållanden genom att ersätta gamla affärsmodeller med nya. De senaste åren har teknikdrivna transformationer stått i fokus. Linus är i grunden jurist och ekonom med fokus på affärsstrategi. Han är vd för managementrådgivaren Cordial som han var med och grundade år 2001. Linus är en internationellt efterfrågad föreläsare och utbildare inom affärsmodeller och modern affärsutveckling.