Lars Mårtensson

Lars är en ledande rådgivare inom affärstransformation från strategi till genomförande. Han har mer än 20 års erfarenhet av företag inom försäkrings-, energi- och telekombranschen med fokus på affärstransformationer från strategi till genomförande, de senaste 15 åren med fokus på digitala transformationer.

Lars har haft ledande roller i mer än tio digitala transformationer och använder den erfarenheten för att dela praktisk kunskap i både utbildning och stöd i transformationer till företag och organisationer.

Lars är grundare och huvudlärare i Cordials utbildningsprogram Certified Business Transformation Architect.

Henrik Engström