Johan Johansson

Johan är en rådgivare och naturlig ledare med stort hjärta som de senaste åren kombinerat elitidrottande med att leverera höga resultat inom försäljning och affärsutveckling. Genom att kombinera ett coachande ledarskap tillsammans med resultatinriktad affärsutveckling har han en historik av att skapa motiverade individer, framgångsrika organisationer, innovativa affärsmodeller och hållbara resultat. Johan utmanar sig själv och sin omgivning med intentionen av att få ut det bästa av alla, något som har mött stor uppskattning bland tidigare kunder. Han har under de senaste åren lett förändringsarbeten som vänt negativa resultat till framgångar inom flera olika branscher som ställt krav på struktur, innovation och förhållningssätt till lagar och regleringar som inom till exempel finans, IT och stat & kommun.