Henrik Engström

Henrik är en eftertraktad rådgivare och utbildare inom komplexa förflyttningar av företag, team och individer med fokus på att tillföra genomförandekraft och bestående resultat. Han har över 20 års erfarenhet av rådgivning i verksamhetsutvecklingsprojekt, projektledning i IT-utvecklings-projekt inom olika branscher och komplexa transformationer av verksamheter där han ofta tar rollen som projektledare och facilitator. Han besitter dessutom en bred erfarenhet från olika verksamhets- och it-utveckling inom olika branscher och i olika roller – primärt från olja och gas- , bygg-, hälso- och sjukvårdsadministration- samt från utbildningsbranschen.

Henrik är grundare och huvudlärare i Cordials utbildningsprogram Certified Business Transformation Architect.

Lars Mårtensson