Erik Martin

Erik är en uppskattad rådgivare som hjälper organisationer med komplexa frågeställningar samt med att skapa genomförandekraft i transformationsarbetet. Han är analytisk och en pragmatisk rådgivare med goda ledaregenskaper som drivs av att etablera lösningar som möter aktuell frågeställning utifrån ett holistiskt perspektiv.

Erik är certifierad affärsarkitekt och har lång erfarenhet av att ge råd till företagsledningar i strategiska frågor inom ett brett spektrum av branscher. I grunden har han en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Oslo och omfattande erfarenhet av strategi-, affärsutveckling-, lönsamhets- och implementeringsfrågor. Exempelvis inom energi, försäkring, bank och finans, detaljhandel, post, media, bil, telekom och tjänstesektorn.

Lars Mårtensson