Dr. Darek M Haftor

Dr. Darek M. Haftor är professor i informatik vid Linnéuniversitetet med expertis inom användandet av digitala teknologier och hur de kan ge upphov till ekonomiskt värdeskapande. Hans forskning fokuserar på hur man använder digital teknik för att öka produktiviteten hos befintlig verksamhet och för att utveckla nya affärsmodeller.

Med ca 15 års erfarenhet från näringslivet leder Darek en portfölj med forskningsprojekt inom detta tema, bland annat “The Gunilla Bradley Center for Digital Business” som är en sammanslutning av forskare från olika institutioner och bedriver forskning inom temat digitala affärer och hur man kan använda digital teknik för att skapa ekonomiskt värde.

Utöver detta föreläser han för studenter samt förser med konsultation till företagsledare i Sverige och utomlands, och hans arbete har blivit belönat med bland annat ‘The Sir Geoffrey Vickers Memorial Award’ från ‘International Society for the Systems Sciences’ samt ‘The President’s Achieving Excellence Award’ från ‘Wyeth Corporation’.

Jakob Lageryd