Andreas Sjöblom

Andreas är en engagerad och målfokuserad ledare med en bred utbildning och kunnande inom både IT och affärsutveckling. Han är en erfaren projektledare och har lett både små projekt och större uppdrag med hög komplexitet. Han har över 15 års erfarenhet i olika ledarroller, exempelvis projektledare, teamledare för produktutveckling, agil coach, personlig mentor, programledningsrådgivare, SCRUM-master och linjechef. Han har också bred erfarenhet inom förändringsledning där han besitter förmågan att skapa bestående resultat.

Andreas har dessutom en pedagogisk ådra och erfarenhet från att utbilda personer inom olika områden, till exempel strategi och affärsmodellanalys, kravarbete, agil systemutveckling, UX-design och usability.