In Affärsmodellbloggen, Business Model Summit

Den 17e november gick årets upplaga av Business Model Summit av stapeln på Nalen i Stockholm. Temat för dagen var ”Vägen till det digitala företaget”, där vi på Cordial tillsammans med inbjudna talare, pristagarna och en panel bjöd på insikter och inspiration kring digitaliseringens möjligheter och utmaningar.

Digitaliseringen sköljer som en våg över företag och branscher, och lämnar efter sig omstöpta branschdefinitioner, nya företag och förändrade värdekedjor. Digitaliseringen sker i ett högt tempo, och avgörande förändringar kan komma närsomhelst och från oväntade håll. En av dagens talare, Patrik Regårdh som är Head of Strategy för Digital Business Systems på Ericsson, beskrev det som att ”digitaliseringen stannar inte av och låter oss andra komma ikapp och digitalisera oss, utan den fortsätter och fortsätter.”

Att applicera affärsmodellperspektivet är ett bra sätt att skapa förståelse för hur digitaliseringen påverkar företag. Digitalisering sker i och påverkar alla delar av affärsmodellen. Det handlar inte bara om de helt digitala affärsmodeller som ofta lyfts fram i media, exempelvis Uber, Airbnb och andra digitala plattformar, utan minst lika viktiga är affärsmodeller med kombinationer av digitala och fysiska komponenter. Dessa affärsmodeller där det digitala och det fysiska möts är många och de har stor potential att dra nytta av digitaliseringens möjligheter.

När man pratar om digitalisering är det viktigt att sortera bland begreppen. Katrin Jonsson, Fil. Dr. vid Institutionen för informatik och Swedish Center for Digital Innovation på Umeå Universitet, pratade om två närbesläktade begrepp med olika innebörd; digifiering och digitalisering. Digifiering är att omvandla något från analogt till digitalt, exempelvis en fysisk vägkarta som digifieras och blir en digital karta i en GPS. Digitalisering å andra sidan är att använda sig av digital teknik för att skapa nya affärsmodeller och värden, exempelvis Spotify som gör det möjligt att streama musik och lyssna på automatiskt skapade personifierade spellistor var- och närsomhelst.

Under paneldiskussionen i slutet av dagen låg fokus på att identifiera de största barriärerna för att bli mer digitala som företag. Matt Wenger som är VD på Think Tank hävdade att takten och komplexiteten som finns i den digitala eran ställer nya krav på oss som medarbetare och organisationer. För att vara framgångsrika i denna era efterlyser Matt sociologisk innovation, alltså nya sätt att arbeta tillsammans. Ett sådant verktyg är Think Tank, som användes för att skapa en interaktiv paneldiskussion genom att crowdsourcea tankar och idéer från deltagarna i publiken.

Tillsammans identifierade publiken och panelen vad de ser som de tre viktigaste barriärerna för att lyckas med en digitaliseringsresa. Dessa var en otydlig målbild för digitalisering, förändringsmotstånd i organisationen och att man är fast i befintliga processer och system. Den otydliga målbilden hänger ihop med att digitalisering är ett rörligt mål. Rädsla för förändring i kombination med att det är svårt att förutspå utvecklingen framåt gör att det kan vara svårt att enas om en tydlig målbild. Risken är då att digitaliseringen blir målet i sig, så det är viktigt att hitta ett sätt att skapa en gemensam målbild i företaget som medarbetarna kan enas kring och som skapar engagemang.

barriarerfordigitalisering_storKatrin Jonsson från Umeå Universitet och Nobinas koncernchef och VD Ragnar Norbäck berättade båda om sina erfarenheter av att hantera förändringsmotstånd i organisationen genom att arbeta med nya digitala affärsmodeller och projekt i externa bolag. På det sättet lyckades de skapa gravitationskraft kring frågan utan att de som arbetar med det nya behöver förhålla sig till befintliga strukturer och erbjudanden. I ett externt bolag finns det bättre möjligheter att arbeta enligt en startupmetodik för att få fart i organisationen genom att våga prova, våga misslyckas, och prova igen tills man lyckas.

En viktig insikt om vägen till det digitala företaget är att det handlar om att våga börja göra saker, att prova och testa sig fram till det som kan lyckas. Ett sätt att göra det är att inspireras av startups för att bygga en kultur och struktur i företaget eller ett externt bolag som tillåter misslyckanden och iterationer. Mottot hos Cellinks VD och medgrundare Erik Gatenholm var ”sometimes you win, sometimes you learn”. Eftersom digitaliseringen inte väntar på någon, är det enda sättet att ta vara på möjligheterna och möta utmaningarna att börja göra.

Stina Klingvall, Cordial

Recent Posts

Leave a Comment

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.