Cordial Icons White Rgb Crossroad T

Strategy Formulation.

Navigera till framgång i en snabbföränderlig omvärld

God omvärldsförståelse
är en grundförutsättning
Cordial Icons Cyan Rgb Gift A

En förståelse för omvärlden är en förutsättning för att kunna formulera morgondagens affärsstrategier. Vi hjälper er att på djupet förstå er omvärld och dess dynamik för att skapa möjlighet att ta nästa steg i organisationens utveckling.

Nå dina mål med en
realiserbar strategi
Cordial Icons Cyan Rgb Lightbulb A

Med förståelse för er omvärld och dess dynamik hjälper vi er att säkerställa en tydlig strategi med rätt förutsättningar för att nå högt uppsatta mål med maximal genomförandekraft.

Ständig förnyelse för
att förbli framgångsrik
Cordial Icons Cyan Rgb Money A

Strategier behöver tidvis förnyas för att förbli framgångsrika. Vi hjälper er att ta tillvara på organisationens möjligheter genom att säkerställa en uppdaterad strategi utformad efter morgondagens förutsättningar.

5%

av de anställda känner till sitt företags affärsstrategi.

85%

av företagsledningar spenderar mindre än en timme per månad åt strategifrågor.

Cordial Icons Cyan Rgb Important

Vill ni formulera en framtidssäkrad och realiserbar strategi?

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Strategy Formulation

Lise Tormod
Telefon: 08 723 87 00
lise.tormod@cordial.se

Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller.