Cordial Icons White Rgb Fourballs T

Business Models & Offerings.

Skapa morgondagens affärsmodeller och erbjudanden

Innovation av
affärsmodellen
Cordial Icons Cyan Rgb Gift A

Genom innovation av affärsmodellens olika dimensioner kan de disruptiva krafter som råder på marknaden ses som möjliggörare snarare än hot och vända omvärldsförändringarna till en konkurrensfördel.

Ett attraktivt
värdeerbjudande
Cordial Icons Cyan Rgb Lightbulb A

Ett attraktivt värdeerbjudande utgår från kundernas underliggande behov och drömmar. Att definiera vad man ska vara för vem är kritiskt för att lyckas med sin affärsmodell.

Effektiv
erbjudandeportfölj
Cordial Icons Cyan Rgb Money A

En väl genomtänkt erbjudandestruktur möjliggör en effektiv leverans av värdeerbjudandet vilket gynnar både kunden och den interna effektiviteten.

90%

av alla Vd:ar planerar att utveckla företagets affärsmodell under de kommande tre åren.

45%

av alla aktiviteter utförda av människor kan automatiseras med hjälp av dagens teknik.

Cordial Icons Cyan Rgb Important

Vill ni utveckla er affärsmodell?

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Business Models and Offerings.

Olof Pompe
Telefon: 08 723 87 00
olof.pompe@cordial.se

Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller. Affärsinriktad Enterprisearkitekt ger dig en förståelse för såväl de tekniska som de strukturella aspekterna av verksamheten utifrån ett affärsmodell- och arkitekturperspektiv.