/Business Models & Offerings

→ Skapa morgondagens affärsmodeller och erbjudanden

Innovation av affärsmodellen

Genom innovation av affärsmodellens olika dimensioner kan de disruptiva krafter som råder på marknaden ses som möjliggörare snarare än hot och vända omvärldsförändringarna till en konkurrensfördel.

Ett attraktivt värdeerbjudande

Ett attraktivt värdeerbjudande utgår från kundernas underliggande behov och drömmar. Att definiera vad man ska vara för vem är kritiskt för att lyckas med sin affärsmodell.

Effektiv erbjudandeportfölj

En väl genomtänkt erbjudandestruktur möjliggör en effektiv leverans av värdeerbjudandet vilket gynnar både kunden och den interna effektiviteten.

90 %

av alla Vd:ar planerar att utveckla företagets affärsmodell under de kommande tre åren

45 %

av alla aktiviteter utförda av människor kan automatiseras med hjälp av dagens teknik

→ Utbildningar i ämnet

Certified Business Architect ger dig en god förståelse för modern och strategisk affärsutveckling genom fördjupade kunskaper inom affärsarkitektur och affärsmodeller. Affärsinriktad Enterprisearkitekt ger dig en förståelse för såväl de tekniska som de strukturella aspekterna av verksamheten utifrån ett affärsmodell- och arkitekturperspektiv. 

→ Kontakta oss

Kontakta oss om du vill veta mer om vår erfarenhet inom Business Models and Offerings.

/Olof Pompe
Telefon: 08 723 87 00
olof.pompe@cordial.se

Hållbarhet
Hållbarhet

Vi hjälper er att exekvera på era hållbarhetsmål och strategier med affärsmodellen som verktyg.

Digitalisering
Digitalisering

Vi möjliggör er digitaliseringsresa utifrån affärsmodellens alla dimensioner som skapar rätt förutsättningar för att komma igång snabbt.

Kundcentrering
Kundcentrering

Vi ger er rätt förutsättningar att utveckla era affärsmodeller för att vara attraktiv för dagens och morgondagens kunder.