White papers

Transformativ kompetens

Så bygger du transformativ förmåga

I rapporten Transformativ kompetens har vi på Cordial ställt en mängd frågor till alumner från våra program i affärs- och transformationsarkitektur. Då hypotesen är att de i hög grad utövar utvecklingsarbete är syftet att fånga vad de gör, hur de ser att de behöver kompetensutvecklas och vad de bedömer som avgörande för att lyckas med transformation. Ambitionen är att därefter identifiera eventuella gemensamma nämnare som kan leda oss närmare svaret på frågan; vad krävs för att nå framgångsrik transformation?

Vi har även intervjuat fyra seniora ledare som genomfört transformationsarbete för att komplettera denna bild. Resultaten återfinns i vår rapport ”Transformativ kompetens” som ni kommer få ta del av i form av en inspirerande föreläsning.

 

 

 

RED II – Detta gäller för dig som energibolag

The power to have compassion for the world we live in

Förnybarhetsdirektivet RED I är ingen nyhet för dig som producerat, handlat, sålt eller använt flytande biobränsle i din verksamhet. Du känner säkert igen Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen som är den svenska implementeringen av EU-direktivet RED I för flytande biobränslen. 

Den 1 juli 2021 trädde en ny version av direktivet (RED II) i kraft. Vad innebär det egentligen? Och varför behöver du som energibolag med värmeverk/kraftvärmeverk troligtvis haja till lite extra?

I den här artikeln hoppas vi reda ut viktiga delar i den nya versionen av direktivet och lagstiftningen och förhoppningsvis ge dig som energibolag särskild vägledning. Använder du fasta biobränslen i din energiproduktion kan det därför vara en god idé att läsa vidare! 

 

 

Agile transformation in the European insurance sector

→ Study made by The Transformation Alliance

Increasingly competitive market conditions, more discerning customers, and rapidly changing technological requirements were already putting many companies under pressure. Then Covid-19 came along and shook the world to its core, putting many more companies either out of business or facing an uncertain future.

This has focused more attention on agile ways of working, which among its several claimed benefits is the ability to adapt more readily to changing circumstances either manmade or natural.

This paper looks at agile ways of working in the context of the European insurance sector. Several executives from leading insurance companies from France, Germany, Italy, Sweden and the UK were interviewed by consultants from The Transformation Alliance and kindly shared their thoughts and experiences resulting from the agile transformations that their companies are undergoing. After discussing some of the benefits of organizational agility, the text then covers how it affects company strategy, culture, technology, and ways of working.

 

Designa agila organisationer

→ Agilitet – Omdefiniera designen av den operativa modellen

Under 1900-talet litade organisationer på hierarkier för att kontrollera anställda och produkter för att optimera kundernas vinst. Omfattande planering och processdefinition var de viktigaste ingredienserna för att utföra arbetsbelastningen effektivt.

Nya tider ger en annan inställning. Att jämföra tidigare affärsbehov med dagens behov belyser behovet av att göra en organisations- och verksamhetsmodell från styrd och övervakad av överordnade chefer till självorganiserade och självkoordinerade team.

Ett smidigt tillvägagångssätt frigör potentialen för organisationer att skapa tvärfunktionella nätverk och ge anställda möjlighet att skapa verkligt värde för kunderna. Det sätter öppenhet, samarbete och experiment i centrum för hur organisationen fungerar.

 

Customer Journey Design

→ Kundresan är ett kraftfullt verktyg för att skapa en extraordinär kundupplevelse

Det finns ett talesätt som säger att kunden är den viktigaste tillgången ett företag har, men varför är det egentligen viktigt att vara kundcentrerad? Kundcentricitet handlar om att skapa insikter om vad kunden tycker och önskar och att sätta kunden i centrum för all utveckling. Kundernas behov och önskemål är hela tiden i förändring, och för att behålla sin konkurrenskraft behöver företag hela tiden anpassa sig och förändras för att möta kunderna där de befinner sig. Ju bättre man förstår sina kunder, desto mer sannolikt är det att man kan öka lojaliteten genom att hantera potentiella problem innan kunderna överväger att lämna företaget. Med en god kundkännedom kan man…