White papers

Att facilitera i förändring

Så leder du komplexa situationer till framgång

I studier som undersöker i vilken grad våra förändringsinitiativ lyckas presenteras relativt nedslående resultat.

Ca 70 % av organisationers förändringsprojekt når inte sina mål. Varför blir det så och vad behöver göras för att vara på rätt sida av statistiken?

För det första behöver det finnas en förståelse för situationen eller systemet. Är det komplicerat eller komplext? Det påverkar hur vi tar oss ann den och vilka verktyg och metoder som gör att vi lyckas.

Lär dig att facilitera och leda team genom komplexa situationer till framgång.

 

 

RED II – Detta gäller för dig som energibolag

The power to have compassion for the world we live in

Förnybarhetsdirektivet RED I är ingen nyhet för dig som producerat, handlat, sålt eller använt flytande biobränsle i din verksamhet. Du känner säkert igen Lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bio- bränslen som är den svenska implementeringen av RED I för flytande och gasformiga biobränslen.

Den 30 juni 2021 träder en ny version av direktivet (RED II) i kraft. Vad innebär det egentligen? Och varför behöver du som energibolag med kraftvärmeverk troligtvis haja till lite extra?

I den här artikeln hoppas vi reda ut viktiga delar i den nya versionen av direktivet och förhoppnings- vis ge dig som energibolag särskild vägledning. Använder du fasta biobränslen (inklusive verksamhetsavfall) i din energiproduktion kan det därför vara en god idé att läsa vidare!

 

 

Agile transformation in the European insurance sector

→ Study made by The Transformation Alliance

Increasingly competitive market conditions, more discerning customers, and rapidly changing technological requirements were already putting many companies under pressure. Then Covid-19 came along and shook the world to its core, putting many more companies either out of business or facing an uncertain future.

This has focused more attention on agile ways of working, which among its several claimed benefits is the ability to adapt more readily to changing circumstances either manmade or natural.

This paper looks at agile ways of working in the context of the European insurance sector. Several executives from leading insurance companies from France, Germany, Italy, Sweden and the UK were interviewed by consultants from The Transformation Alliance and kindly shared their thoughts and experiences resulting from the agile transformations that their companies are undergoing. After discussing some of the benefits of organizational agility, the text then covers how it affects company strategy, culture, technology, and ways of working.

 

Designa agila organisationer

→ Agilitet – Omdefiniera designen av den operativa modellen

Under 1900-talet litade organisationer på hierarkier för att kontrollera anställda och produkter för att optimera kundernas vinst. Omfattande planering och processdefinition var de viktigaste ingredienserna för att utföra arbetsbelastningen effektivt.

Nya tider ger en annan inställning. Att jämföra tidigare affärsbehov med dagens behov belyser behovet av att göra en organisations- och verksamhetsmodell från styrd och övervakad av överordnade chefer till självorganiserade och självkoordinerade team.

Ett smidigt tillvägagångssätt frigör potentialen för organisationer att skapa tvärfunktionella nätverk och ge anställda möjlighet att skapa verkligt värde för kunderna. Det sätter öppenhet, samarbete och experiment i centrum för hur organisationen fungerar.

 

Digital Transformation Kickstart

→ Få din digitaliseringsresa att hända

Många företag funderar på effekterna av digitalisering och hur det kommer att påverka företaget. Digitalisering handlar inte enbart om att gå från analogt till digitalt utan omfattar hela processen kring att nyttja och omfamna digitala teknikers möjligheter. På Cordial ser vi på digitalisering utifrån alla dimensioner i affärsmodellen och har utvecklat en 4-stegsprocess för att konkludera sin digitala mognad och skapa förutsättnigar för att komma igång med sin digitala transformationsresa. Teknikens utveckling går snabbare än någonsin och vi blir allt mer digitala. MTBS, Mean-time Between Surprises, är idag på historiskt låg nivå. Det ser vi både i ett omvärldsperspektiv och hur utvecklingstakten av…

 

Customer Journey Design

→ Kundresan är ett kraftfullt verktyg för att skapa en extraordinär kundupplevelse

Det finns ett talesätt som säger att kunden är den viktigaste tillgången ett företag har, men varför är det egentligen viktigt att vara kundcentrerad? Kundcentricitet handlar om att skapa insikter om vad kunden tycker och önskar och att sätta kunden i centrum för all utveckling. Kundernas behov och önskemål är hela tiden i förändring, och för att behålla sin konkurrenskraft behöver företag hela tiden anpassa sig och förändras för att möta kunderna där de befinner sig. Ju bättre man förstår sina kunder, desto mer sannolikt är det att man kan öka lojaliteten genom att hantera potentiella problem innan kunderna överväger att lämna företaget. Med en god kundkännedom kan man…

 

Enterprisearkitektur ur ett affärsperspektiv

→ Fyra metoder för att möjliggöra en effektiv transformation

Vi på Cordial har länge varit passionerade över Affärsinriktad Enterprisearkitektur och märker tydligt hur området blir hetare och hetare och växer i popularitet. Det är många faktorer som driver behovet av Affärsinriktad Enterprisearkitektur. I denna rapport kommer vi att lyfta fram tre trender som vi ser driver det behovet samt ge konkreta tips på hur vi kan sätta Affärsinriktad Enterprisearkitektur i ett affärsperspektiv. MTBS, Mean-Time Between Surprises, är idag på historiskt låg nivå. Det ser vi både i ett omvärldsperspektiv och hur utvecklingstakten…

 

Affärsutveckling i frontlinjen

→ Fem kritiska färdigheter för den moderna affärsutvecklaren

Funderar du och dina kollegor över nya affärsmöjligheter och hur ert företag kan bli snabbare, mer innovativt och mer kundinriktat? Är du rädd för att okända konkurrenter ska dyka upp, oväntat, snabbt och ”från sidan”, med en modell och kunderbjudanden som sopar mattan med er och andra etablerade spelare på marknaden? I den här rapporten delar vi med oss av våra erfarenheter om vad som krävs för att lyckas väl i rollen som affärsutvecklare. Specifikt tar vi upp de fem förmågor som vi anser vara de mest kritiska – men inte alltid de mest uppenbara…