/The Business Transformation Company

Cordials kvinnliga nätverk för affärsutvecklare

PioS är ett kvinnligt nätverk för dig som arbetar med frågeställningar kopplat till processer och affärsutveckling. PioS syftar till att dela erfarenheter och inspireras kring olika ämnen inom processområdet.

Nätverkandet sker i första hand på nätverksträffar och inspirerande frukostar i Cordials lokaler. Vi träffas ca 2 gånger per termin och har vid varje träff ett tema i fokus där vi bjuder in gästföreläsare och experter.

PioS startades 2016 av Jenny Sjövall och Malin Windahl och drivs numera av flera personer från Cordial. Nätverket består idag av drygt 80 kvinnor i flera branscher och vi välkomnar varmt nya medlemmar. Medlemskapet är gratis.

Vill du veta mer eller registrera dig som medlem? Kontakta oss!

Registrera dig!