PROCESS INNOVATORS OF SWEDEN (PIOS)

Cordials nätverk för kvinnor inom affär- och verksamhetsutveckling

PioS är ett kvinnligt nätverk för dig som arbetar med eller är intresserad av frågeställningar kopplat till processer och verksamhetsutveckling. PioS syftar till att dela erfarenheter och inspireras kring olika ämnen inom processområdet. Vi har ett starkt fokus på praktiska tips och verktyg, vi älskar helt enkelt HUR:et!

Nätverkandet sker i första hand på nätverksträffar och inspirerande frukostar i Cordials lokaler eller digitalt. Under rådande pandemi följer vi givetvis nuvarande regler och riktlinjer och träffas enbart digitalt. Vi träffas ca 2 gånger per termin och har vid varje träff ett tema i fokus där vi bjuder in gästföreläsare och experter.

PioS startades 2016 och drivs idag av Anna Erkén, Sofia Nordström och Rebecca Gahlin på Cordial. Nätverket består idag av cirka 200 kvinnor i flera branscher och vi välkomnar varmt nya medlemmar. Medlemskapet är gratis.

Vill du veta mer eller registrera dig som medlem? Fyll i formuläret nedan eller kontakta oss!

Rebecca Gahlin

rebecca.gahlin@cordial.se

Anna Erkén

anna.erken@cordial.se

Sofia Nordström

sofia.nordstrom@cordial.se

Bli medlem i PioS

Registrera dig till nätverket och säkra att du får inbjudningar till våra event. Vi ser fram emot att träffa dig!

  • Hidden

Kommande nätverksträffar

Håll utkik efter kommande event på cordialevents.se!